De Operationele Groep Pocketboer 2 ging als opvolging van de eerste Operationele Groep Pocketboer van start op 1 juli 2019. Met dit project willen we samen met de andere partners de uitbaters van een pocketvergistingsinstallatie zo goed mogelijk ondersteunen in de uitbating van hun installatie. Het project loopt nu dus reeds een dik jaar. Volgende week komen we opnieuw samen met de pocketboeren, zij het deze keer digitaal.

Digitale bijeenkomst voor pocketboeren

Naar gewoonte worden tweejaarlijks bijeenkomsten georganiseerd om resultaten uit het project met pocketboeren te delen en kennisoverdracht te stimuleren. Er gingen sinds de start van het project dus reeds twee bijeenkomsten door, telkens op twee locaties. Een eerste maal werd er in oktober 2019 vergaderd met een bezoek aan de lokale pocketvergisters in Essen en Lo-Reninge. In maart 2020 werden installaties in Beervelde en Molenschot (NL) bezocht. Gemiddeld kwamen hier telkens 9 (toekomstige) uitbaters op af.

De bijeenkomsten worden telkens op dezelfde manier opgebouwd. We starten met een voorstelling van alle aanwezigen en hoe hun situatie er op dat moment uit ziet. Hoe draait hun installatie, welke problemen ondervinden ze, …? Deze ‘ronde van de tafel’ kan telkens op heel wat interactie rekenen, waarbij de uitbaters en onderzoekers elkaar bijstaan met advies en suggesties.

Daarna stellen we het tussentijds onderzoek voor, uitgevoerd door de partners. Concreet werd reeds behandeld:

 

 • Wat is de laatste stand van zaken betreffende de wetgeving (digitale meter, steundossiers, …)?
 • Welke nabehandelingen zijn er beschikbaar voor digestaat (scheiding, mestkraker, stripping-scrubbing, …)?
 • Hoe wordt het biogas het best ontwaterd en ontzwaveld?
 • Kan biogas (tijdelijk) opgeslagen worden? Hoe?
 • Wat zijn de kosten-batenplaatjes (van externe biogasopslag, …)?
 • Onderzoek uit andere projecten: broeikasgasemissiereductie door pocketvergisting.

 

Eindigen doen we gewoonlijk met een bezoek aan de installatie van de gastheer. Ook hier toont men telkens een grote interesse naar de uitbating en het onderhoud van de installatie.


De eerstvolgende bijeenkomsten gaan wegens de coronamaatregelen digitaal door op 26 en 29 oktober.


Programma

 

 • Stand van zaken van de huidige installaties
 • Nieuws in kader van wetgeving en subsidies
 • Resultaten van onderzoek naar het effect van voederadditief 3-NOP op het biogaspotentieel
 • Scenario’s in functie van het dimensioneren van de reactor
 • Stripping-scrubbing
 • Opportuniteiten rond thermofiele vergisting
 • Digitale rondleiding bij twee pocketvergisters

 


Meer info

Ben je uitbater van een pocketvergistingsinstallatie en heb je interesse om deel te nemen?

Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn?

Voor vragen of informatie over pocketvergisting of de operationele groep kan je terecht bij:

 

 

 


Deze blog wordt geschreven in kader van de Operationele Groep Pocketboer 2.

201021_PB.jpg