De financiële winst bij gewasproductie vergroten? Ja, graag! Dat kan uiteraard door de gewasopbrengst te verhogen of door een hogere financiële waardering van deze producten. Maar het kan ook door de kostenbasis te verlagen door het gebruik van herwonnen meststoffen. Kom te weten wat herwonnen meststoffen precies zijn en waarom je deze zou gebruiken!

Kom meer te weten over herwonnen meststoffen in ons lerend netwerk

Inagro onderzoekt in een driejarige veldproef de waarde van enkele herwonnen meststoffen. Dit zijn meststoffen, al dan niet afkomstig uit dierlijke mest, die een behandeling hebben ondergaan. Daardoor kunnen ze in de toekomst eventueel gecategoriseerd worden als kunstmest, op voorwaarde dat ze geen extra risico’s met zich meebrengen voor het milieu. Als dit het geval is voor enkele van die meststoffen, dan kunnen ze kunstmest in de traditionele bemesting (deels) vervangen. Voor landbouwers betekent dat minder verwerking van dierlijke mest en minder aankopen van kunstmest. Een hele besparing.

Inagro neemt hierbij volgende herwonnen meststoffen onder de loep:

 

  • ammoniumnitraat afkomstig van stripping-scrubbing van de dunne fractie van mest;
  • ammoniumsulfaat, of spuiwater, afkomstig van zure luchtwassers bij varkensstallen;
  • digestaat van co-vergisting van varkensmest;
  • dunne fractie van digestaat na scheiding, rijk aan kalium en stikstof, maar arm aan organische componenten;
  • varkensurine afkomstig van een VeDoWS-stal, rijk aan minerale componenten en arm aan organische componenten.

 

Verkrijg info op maat tijdens ons lerend netwerk

Deze vijf producten testen we uit als alternatief van kunstmest of dierlijke mest. Op donderdag 10 december delen we de testresultaten en beantwoorden we jouw bijkomende vragen, zoals: 'Welke technologie gaat hierachter schuil? Wat is de samenstelling van de herwonnen meststof? Wat zijn de afzetmogelijkheden?'

> Heb je interesse in de testresultaten, of heb je specifieke vragen waarop je antwoord wilt krijgen? Geef dan jouw contactgegevens door in deze heel korte vragenlijst (< 2 min) om samen met ons en andere landbouwers van gedachten te wisselen. De plaatsen zijn beperkt, alles gaat coronaproof door, dus wees er snel bij!


Meer info

Voor meer vragen of informatie over nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:

 

 


Deze blog kadert in het Interreg NWE-project ReNu2Farm en de HOR2020-projecten Nutri2Cycle en Nutriman. Nutri2Cycle en Nutriman worden gefinancierd met steun van het Europees Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatie programma resp. onder overeenkomst Nr. 773682 en 818470.
201021_R2F.jpg
201021_N2C.jpg201021_Nutriman.jpg