In het najaar informeren we je wekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.  

Graslandupdate Week 42: Maaien of niet maaien?

Heel wat percelen staan momenteel al goed om de winter in te gaan, maar er zijn ook nog een aantal twijfelgevallen. Het is niet eenvoudig om één sluitend advies te geven over al dan niet maaien, dat voor alle percelen geldt.


Als het gras nog te lang staat, kan dit bij vorstweer leiden tot dode plekken in de grasmat. Zoals te zien in de cijfers is de groei ook nog niet stilgevallen. Het brede advies is om nog even af te wachten, want veel percelen liggen er nu nog te nat bij. De draagkracht van de bodem is prioritair. Het betere weer dat voor dit weekend voorspeld wordt, zorgt ook voor extra zonuren. Hoe meer zonuren, hoe hoger het suikergehalte, wat de bewaring zal bevorderen. Als de bodemtoestand het toelaat om te maaien, let er dan op om voldoende hoog te maaien, om ruwe as te vermijden.

Onderstaand de metingen van deze week op de gemonitorde percelen. Onder de cijfers enkele foto's van vorige en deze week.

201015_Graslandupdateweek42.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij | Vleesveehouderij