Het demonstratieproject KalFit is specifiek gericht op kalveropfok en wil de kalvergezondheid optimaliseren door een systematische aanpak van het kalvermanagement en een correct gebruik van hulpmiddelen. Dit project wordt uitgevoerd door Inagro in samenwerking met ILVO, Hooibeekhoeve en DGZ met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie.

10 melkveehouders gezocht voor deelname aan project KalFit

Een goeie start
Vaarzen die binnen 24 maand afkalven en voldoende uitgegroeid zijn, vormen de basis voor een duurzame, productieve en vooral rendabele melk- of vleesveestapel. Vanaf de geboorte van het kalf is doordacht management nodig om tot zo’n vlotte opfok te komen. Een eerste focus ligt daarbij op de gezondheid van het kalf. Een ziek kalf kan immers nooit het gewenste groeitraject afleggen.
Dit demoproject wil rundveehouders helpen om met een gestructureerde en preventieve aanpak de gezondheid van hun kalveren te verbeteren en kalversterfte te reduceren. Dit leidt tot jongvee met een betere groei, een lager gebruik van medicijnen en een efficiëntere inzet van arbeid op het bedrijf. Als eindresultaat moet hierdoor ook de rentabiliteit van het bedrijf positief evolueren.    


Thema’s
Om kalveren gezond te houden, moet een rundveehouder tijdens de opfok heel wat factoren opvolgen en bijsturen. Dit project zal voor enkele van deze factoren een heel concreet stappenplan uitwerken om deze opvolging makkelijk in het dagelijks management op te nemen. Een eerste actiepunt in het project is het opvolgen van de immuniteit van het kalf. Via de biestcheck krijgt de veehouder inzicht in de passieve immuniteit van de kalveren en kan bijgevolg geëvalueerd worden wanneer je hier extra aandacht aan moet besteden. Een tweede actiepunt is de huisvesting van de kalveren. Zeker voor jonge kalveren speelt de huisvesting immers een belangrijke rol in de preventie van ziekten. Hitte, koude, tocht en vocht kunnen kalveren verzwakken waardoor het dier sneller ziek wordt. Ook omgaan met de infectiedruk in de kalverhuisvesting zal uitvoerig aan bod komen. Als derde actiepunt wordt het gebruik en de kwaliteit van het drinkwater, o.a. gebruikt voor de aanmaak van kunstmelk, opgenomen. Deze factor wordt vaak over het hoofd gezien, ondanks het feit dat water belangrijk is om de groei en gezondheid op peil te houden. Tot slot zal het project een stappenplan opstellen om stress bij het kalf te beperken.    


Gezocht!
Voor dit project zoeken we 10 enthousiaste melkveehouders die hun kalveropfok willen verbeteren. Per bedrijf worden concrete doelstellingen bepaald (minder sterfte, betere groei, …) en er wordt een gepersonaliseerd stappenplan uitgewerkt in samenspraak met de bedrijfsdierenarts en voederadviseur. Bij dit proces worden de deelnemende bedrijven van begin tot eind nauwgezet opgevolgd en begeleid. Ze kunnen hiervoor ook steeds bijkomend advies of ondersteuning vragen. Deelnemende bedrijven die actief meewerken hebben een grote kans om hun doelen te bereiken en dus hun bedrijfsvoering te verbeteren. Meld je aan voor deelname aan dit project vóór 26 oktober.  


Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de resultaten, protocollen en bijeenkomsten van dit project, stuur dan een mailtje naar sandra.debevere@inagro.be.

20201015_Banner_KalFit.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij | Vleesveehouderij