Voor het tweede jaar op rij volgt Inagro preipercelen op met behulp van dronebeelden. Voor meer onderzoek op maat, luisteren we graag naar de vragen en ideeën van preitelers. Daarom organiseren we op 20 oktober een online overleg met preitelers uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Hoe denk jij over precisielandbouw in de preiteelt? Doe mee aan een online discussiegroep.

Drones geven gedetailleerde beelden van gewassen en brengen snel een grote oppervlakte in kaart. Met multispectrale beelden willen we de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten en aardappelen bepalen. Naast prei werden er in 2020 ook proeven aangelegd in wortelen, spinazie en aardappelen.

De proeven met dronebeelden zijn in het kader van het INNO-VEG-project. Via dit project willen we over de landsgrenzen heen telers met elkaar in contact brengen. Op 20 oktober kan je van thuis uit met Europese preitelers in gesprek. We organiseren een online discussiegroep. Na enkele korte technische presentaties volgen getuigenissen van preitelers. Tot slot kan je vragen en ervaringen uitwisselen met collega-landbouwers.


Programma

  • Resultaten over onderzoek naar stikstofbemesting in de preiteelt - Lizzie Sagoo
  • Toepassen van precisielandbouw in preiteelt, met focus op plaatsspecifieke bemesting (WikiLeeks-poject) - Eva Ampe
  • Gewasbescherming - SCEPTRE Plus project
  • Getuigenissen van preitelers:
    • Allpress Farms, spreekt over zijn teeltmethodes en de uitdagingen daarbij. Hij is één van de grootste Britse preitelers.
    • Pieter Vandooren spreekt over droogte en mechanische onkruidbestrijding. Hij is een Vlaamse biologische preiteler.
  • Vragenronde + discussie
Engels is de voertaal maar je kan je vragen in het Nederlands stellen. Met dit online overleg willen we internationale ervaringen uitwisselen en luisteren naar elkaars noden en wensen. We zijn dus ook benieuwd naar jouw inbreng als Vlaamse preiteler.
 
> Schrijf je in via deze link!
 
 
Meer info
Voor meer informatie rond over precisielandbouw kan je contact opnemen met Gies Van Den Daele via gies.vandendaele@inagro.be of 051 14 03 56.
 

Deze online bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het INNO-VEG-project.
banner_innoveg.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht | Smartfarming