We staan aan het begin van een nieuwe groene revolutie, waarbij tuinbouwreststromen de basis vormen voor nieuwe hoogwaardige producten. Zo drinken we binnenkort misschien bier van verspilde aardappelen of dragen we t-shirts uit snoeiafval van tomaten. Via het BioBoost-project ontwikkelden we een strategie om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen.

Benut je tuinbouwreststromen

‘Van afval naar inkomstenbron’, die slogan was de rode draad van het BioBoost-project. Via een brochure worden beleidsmakers, onderzoekers, maar ook tuinbouwers en consumenten geïnformeerd over de kernelementen van de strategie voor een circulaire tuinbouwsector.


Investeren in een duurzame tuinbouwsector
De brochure werd ook aan Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Visserij overhandigd.
“Meer dan ooit streven we er ook in West-Vlaanderen naar om aan land- en tuinbouw te doen met zo weinig mogelijk impact op het milieu. Lekkere, gezonde, kwalitatieve land- en tuinbouwproducten telen en er ook nog je boterham mee verdienen: dat is de zoektocht. Inagro wil voor de West-Vlaamse land- en tuinbouw de verkenner zijn, ook in (glas)tuinbouw. Daarom investeren wij sterk in deze sector. Van bio tot hydrocultuur en verticale teelten op het dak van de REO-veiling. We gaan er voor om samen met andere onderzoekers en ondernemers de toekomst te tonen. De ondernemer kiest wat voor hem of haar interessant is”, vertelt gedeputeerde Bart Naeyaert.
 
BioBoost heeft aangetoond dat er heel wat kansen zijn voor de tuinbouwsector. Er is een markt voor biogebaseerde producten, en het is bewezen dat ook de producent van biomassa, de (glas)tuinbouwer, hieraan kan verdienen. De transitie naar een circulaire economie komt niet van vandaag op morgen, maar dankzij het project is de weg ingekort.

Meer info

BioBoost_footer.JPG