Blijf in prei letten op voedingsstippen van de preimineervlieg. De tweede vlucht kan tot november duren en zorgt voor schade in prei die in december en januari wordt geoogst.
In koolgewassen blijven de koolwittevlieg en melige koolluis nog actief.

Waarschuwingsbericht bio prei en kool - 20/12

Tweede vlucht preimineervlieg

Op percelen herfst- en winterprei waar in vorige jaren al schade is waargenomen van de preimineervlieg, ben je nu extra alert voor de typische voedingsstippen (bleke stippen op een rijtje aan de rand van de bladeren). De vrouwtjes leggen eitjes in deze stippen waaruit een week later de maden verschijnen. Deze veroorzaken inwendige schade in de prei door vraatgangen.
 
Omdat we geen goed vangsysteem hebben voor de vliegen in het veld, zijn we aangewezen op het waarnemen van de voedingsstippen. Op enkele percelen zijn er vastgesteld.
Een andere waarneming die een indicatie geeft dat de vliegen nu actief zijn is het uitkomen van vliegen uit geïsoleerde poppen in een kooi die we in mei buiten plaatsten. Deze poppen hebben ook de diapauze (rustfase) in de ontwikkeling doorgemaakt die sterk gestuurd wordt door de omgevingsfactoren (temperatuur, vocht, licht). Vorige week stelden we nieuwe vliegen vast in de kooi.
 
De tweede vlucht kan tot begin november aanhouden en de maden die hieruit voortkomen, kunnen tot in de winter schade aanrichten.
Voor de bestrijding kan spinosad of Neemazal worden ingezet. Voor een goede werking is het belangrijk deze toe te passen zodra voedingsstippen worden waargenomen.
 
Nog meer info over de beheersing van preimineervlieg vind je hier.
 
 
Plaagdruk in koolgewassen
 
Van heel wat plaaginsecten is de vlieg- of eileg activiteit nu sterk gedaald. Afdekkingen kunnen in de meeste gevallen worden verwijderd van de kolen.
De belangrijkste nog aanwezige beschadigers in kolen zijn oudere rupsen van de kooluil, melige koolluis en koolwittevlieg.
Bespuitingen met biopesticiden zijn op dit moment nog weinig efficiënt. Met het oog op beperking van de overwinterende populatie melige koolluis is het aan te raden gewas(resten) die sterk zijn aangetast zo snel mogelijk onder te werken.

 


Tip bij gebruik van netten
 
Verzamel netten van het veld onder droge omstandigheden door ze manueel of mechanisch op te rollen. Laat ze niet onnodig op of naast het veld liggen! Berg ze droog en op een donkere plaats op in de loods en voorzie een label aan elke rol. Zo vind je bij het volgende gebruik snel het gepaste doek voor een teelt en perceel terug.
 
Nog meer tips en informatie publiceren we deze winter in het kader van het CCBT project "Gebruikswijzer voor afdekmaterialen in de groenteteelt". We voorzien ook een handig overzicht van afdekmaterialen op de site van CCBT en de proefresultaten van ons project.
 
CCBT_vlaanderen_combi.jpg


 
Gekoppelde thema's & sectoren: