In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar intercropping, rasgevoeligheden voor witziekten in wortelen en de rupsenproeven in diverse koolgewassen.
Nieuws uit het ECOPAD-project

Reductie van vijf naar drie (vroege) fungicidebehandelingen niet nadelig in wortelen

Binnen het ECOPAD project legden onze partners van UNILET, CARAH en PCG in 2019 enkele interessante proeven aan in het kader van IPM in de Flakkeese wortelteelt. Ook dit jaar wordt hier verder op gewerkt. Voorafgaande proeven toonden al aan dat de meeste standaardrassen best gevoelig zijn voor Alternaria-aantasting. De vraag stelt zich wel of bijvoorbeeld vijf behandelingen wel nodig zijn. Uit de proeven blijkt alvast dat een reductie tot een drietal behandelingen niet nadelig is, op voorwaarde dat er vroeg genoeg ingegrepen wordt.

 

Nieuw ras Extremo in proef

De proef bij UNILET toonde een matige aantasting van Alternaria op het einde van de teelt. Bij CARAH was de aantasting beperkt. Het lijkt er alvast op dat Extremo geen betere tolerantie heeft dan de referentierassen. In het onbehandelde object lag de aantasting bij Extremo erg dicht bij die van Muleta. We zagen ook een duidelijke invloed van de fungicidebehandelingen.

 

Benieuwd naar bijhorende cijfers en het effect op de opbrengst van de diverse schema’s?

Een uitgebreid verslag vind je in de volledige nieuwsbrief op www.ecopad.be. Ook intercropping en rupsen in kolen komen aan bod.

 

Het project “ECOPAD: Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie” heeft als doel het verwerven van nieuwe technieken op het vlak van geïntegreerde gewasbescherming (preventie, observatie, actie) door het uitvoeren van proeven. Het project wordt gerealiseerd met de financiële steun van:

       

Interreglogoecopad.jpgfinanciersecopad.png
Partners:          

partnersecopad.png