Zowel in de Bollaertbeek als in de Kleine Kemmelbeek zien we de concentraties aan metaldehyde (Metarex Inov, Arionex, Limafight, Limaslak Pro, Medal 6%,...) opnieuw stijgen. Deze actieve stof is zeer moeilijk uit het water te verwijderen, dus dergelijke overschrijdingen hebben grote gevolgen voor de drinkwaterproductie en de toekomst van deze slakkenkorrels.

Wees voorzichtig met slakkenkorrels
De afgelopen jaren is er al intensief gecommuniceerd dat de aanwezigheid van metaldehyde problematisch is voor de drinkwaterproductie. Als slakkenkorrels met metaldehyde in de waterloop terecht komen geven ze traag hun actieve stof af en slechts enkele van deze korrels zijn al voldoende voor een normoverschrijding.
 
Naast de stijging in metingen zagen we de afgelopen weken enkele vermorsingen in de regio die mogelijks grote puntvervuilingen konden veroorzaken. Dergelijke vermorsingen moeten absoluut vermeden worden als je wil dat er nog een toekomst voor metaldehyde weggelegd is. Wees dus voorzichtig bij het vullen van je granulaatstrooier en als je morst, ruim het dan onmiddellijk op! Probeer ook de randen van je perceel met de hand te strooien om te voorkomen dat er teveel korrels in de waterloop terecht komen bij het strooien met een granulaatstrooier. De sleutel in de toekomst van metaldehyde ligt in het correct gebruik ervan!
 
Hieronder vind je nog enkele tips om verontreiniging tegen te gaan.
 
 
  • Strooi enkel als er een slakkendruk is.
  • Zorg dat je niet in de beek of graskant strooit, maar respecteer de teeltvrije zone van 1 meter!
  • Bij (granulaat)strooiers is er altijd overlap nodig voor een egaal strooibeeld. Dit betekent dus dat de werkelijke strooibreedte groter is dan wat de machine aangeeft. Je strooit dus verder dan je denkt. Blijf voldoende ver van de kant en strooi, indien mogelijk, de kant nabij de waterloop handmatig. Zo heb je meer controle.
  • Sommige granulaatstrooiers kunnen kant-af strooien. Op die manier is de rand van het perceel voldoende gestrooid en komen er geen slakkenkorrels in de gracht terecht.
  • Ook granulaatkorrels kunnen afspoelen en meestromen met het afspoelende water. Hou daar rekening mee en neem indien nodig maatregelen om de afspoeling richting het oppervlaktewater te minimaliseren.
  • Slakkenkorrels gemorst? Ruim ze zorgvuldig op. Laat ze zeker niet oplossen in de regen en afspoelen richting waterloop.
  • Spreek erover met je loonwerker/loonsproeier als hij de slakkenkorrels strooit.
  • Al aan slakkenkorrels gedacht met ijzerfosfaat als actieve stof? Je kan er bij de telersvereniging GMO-steun voor krijgen als je deze vorm gebruikt in de groenteteelt. Vraag ernaar bij je fytohandelaar of telersvereniging.

Heb je vragen omtrent dit onderwerp of de mogelijke maatregelen, neem gerust contact op met Elien Dupon: elien.dupon@inagro.be of 051 14 03 07 of Jan Vanwijnsberghe: jan.vanwijnsberghe@inagro.be of 051 27 32 95.

Gekoppelde thema's & sectoren: