Ook in de Kleine Kemmelbeek wordt de waterkwaliteit gemeten. Een update van de metingen in de Kleine Kemmelbeek vind je hier.

Waterkwaliteit Kleine Kemmelbeek

Gewasbeschermingsmiddelen

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de teruggevonden concentraties in de Kleine Kemmelbeek. Op 17 augustus werden 13 normoverschrijdingen teruggevonden, wat het grootste aantal is van alle metingen deze zomer. Als we de som van de concentraties aan actieve stoffen nemen, komen we aan 9,04 µg/L, waarmee de drinkwaternorm (0,5 µg/L voor de som van de actieve stoffen) 18x wordt overschreden. De hoogste concentraties wordt op 17/8 gemeten voor AMPA (4,30 µg/L), glyfosaat (0,95 µg/L) en DEET (0,73 µg/L). Normoverschrijdingen van deze stoffen zijn echter niet alleen toe te schrijven aan landbouwkundig gebruik. Andere stoffen, die normoverschrijdingen veroorzaken, worden wel enkel in de landbouw gebruikt, zoals bijvoorbeeld dimethenamide of bentazon. Er is dus nog ruimte voor verbetering!  


Het is dus belangrijk om samen te werken aan een betere waterkwaliteit en maatregelen te nemen. Vul en spoel je spuittoestel op onverhard of op een vul- en spoelplaats met opvang van reinigingswater op het bedrijf. Zo vermijd je puntvervuiling. Neem ook erosiemaatregelen om afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Als je dergelijke maatregelen neemt, kun je daar momenteel een vergoeding voor krijgen. Meer info vind je op de website www.inagro.be/bkk.

 

Tabel. Gemeten concentraties (µg/l) van de meest terug gevonden actieve stoffen in de Kleine Kemmelbeek in de periode 14 april – 7 september (Bron: De Watergroep)
Tabel_metingen_DWG_200414-200907_KK.JPG

Nutriënten

 

Ook in de Kleine Kemmelbeek worden nutriënten gemeten. Onderstaande grafiek geeft de nitraatmetingen weer. Deze winter overschreden de gemeten nitraatconcentraties in de Kleine Kemmelbeek de norm van 50 mg NO3/l.


20201001_KleineKemmelbeek_nutriënten_ED.jpg
Figuur. Gemeten nitraatconcentraties in de Kleine Kemmelbeek aan de stuw voor Dikkebusvijver (Bron: De Watergroep)

 

 

 
Gekoppelde thema's & sectoren: