In het najaar informeren we je wekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.  

Graslandudpate week 41

Onderstaand de metingen van deze week op de gemonitorde percelen. Onder de cijfers enkele foto's van vorige en deze week.201008_Graslandupdateweek41.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij | Vleesveehouderij