De witloofsector staat voor verschillende uitdagingen zoals schaalvergroting, rendabiliteit en het drukken van de productiekost. Nu ook arbeidskrachten steeds moeilijker te vinden zijn, is er meer vraag naar een geautomatiseerde witloofteelt. In opdracht van REO Veiling hielp Inagro meedenken hoe witloofproductie er de komende decennia kan uitzien. Samen met witlooftelers en andere kennisinstellingen organiseerden we een brainstormsessie. Er werden veel nieuwe ideeën rond witloofautomatisatie aangereikt. De kennisinstellingen gaan aan de slag om één of meerdere ideeën te vertalen naar een ontwerp.

Witloofautomatisatie - van idee tot ontwerp

Het is belangrijk dat telers blijven innoveren in productiemethodes. Automatisatie kan de productiekost doen dalen én het kan de homogeniteit en kwaliteit van het witloof ten goede komen.


Op initiatief van de REO Veiling bezochten enkele kennisinstellingen -vertegenwoordigd binnen Fabrieken voor de Toekomst ‘Machinebouw & Mechatronica’- een witloofbedrijf in Zwevezele. Nadien volgde een brainstormsessie met witlooftelers over de voornaamste knelpunten die automatisatie vragen. Het bleek snel duidelijk dat de kuis-, sorteer- en verpakkingslijn de meest arbeidsintensieve processen zijn. De inspirerende omgeving van het demonstratielabo van Sirris/Ugent in Kortrijk leverde veel ideeën op. Begin december is er een overleg met alle deelnemende kennisinstellingen. Dan wordt bepaald wie met welk idee verder aan de slag gaat om zo één of meerdere stappen te automatiseren.

verpakkingslijn_witloof.JPG
Foto: witloof uittafelen en verpakkingsklaar maken is nog steeds arbeidsintensief. Dit is één van de processen die nog meer geautomatiseerd kan worden.

brainstorm_witloof2020.JPG
Foto: na een rondleiding in het demonstratielabo van Sirris/UGent in Kortrijk volgde een brainstormsessie met witlooftelers en kennisinstellingen.


Gekoppelde thema's & sectoren: Witloof | Smartfarming