Er valt heel wat te zeggen over perceelsranden. Met enkele wist-je-datjes zorgen we dat je weer helemaal mee bent. We hebben het over controles en certificeringen, over een goed beheer van de 1-meter teeltvrije zone, bij wie je terecht kan voor hulp bij het onderhoud, en over het nieuwe digitale platform met informatie over uitvoering van de onderhoudswerken door de waterbeheerder. Klik door en lees meer!

Enkele 'Wist-je-datjes' over perceelsranden langs waterlopen

Wist je dat de 1-meter teeltvrije zone gecontroleerd wordt en dat overtredingen ertoe kunnen leiden dat het Vegaplan-certificaat niet wordt uitgereikt?
De teeltvrije zone geldt voor alle waterlopen die paars of blauw gekleurd zijn op de verzamelaanvraag en enkel voor percelen waarop de hoofdteelt na 1 september 2018 werd ingezaaid.
Een onafhankelijke controle-instantie controleert minstens 1 perceel, al dan niet aangrenzend aan je bedrijf. Bij het vaststellen van een inbreuk op de regelgeving, zal je de aanwezige teelt op die strook moeten verwijderen. Foto’s daarvan zal je binnen de maand als bewijs moeten opsturen naar die controle-instantie. Als er binnen die maand niet gereageerd wordt, kan het Vegaplan-certificaat niet uitgereikt worden.

Wist je dat een goed beheer van de 1-meter teeltvrije zone zoden aan de dijk brengt?
Om probleemonkruiden te onderdrukken, is het belangrijk dat de 1-meter teeltvrije zone voldoende gemaaid wordt. Door het maaisel af te voeren, verarm je de grond zodat er zich een stabiele graskruidenzone kan ontwikkelen waar je als landbouwer nog maar weinig omkijken naar hebt. Nu tijd investeren, zal in de toekomst renderen!
De 1-meter teeltvrije zone beschermt de waterloop (afstroming gewasbeschermingsmiddelen, …) maar zorgt ook voor een stevigere oever, wat dan weer afspoeling van de grond (erosie) tegengaat. De ideale maand voor een maaibeurt in het najaar is oktober, uiteraard op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten.

Wist je dat de gemeente je misschien kan ondersteunen in het onderhoud?
De 1-meter teeltvrije zone aanhouden is één zaak, ze onderhouden is iets anders. Sommige gemeenten ondersteunen hun landbouwers bij dat onderhoud. Zo kan je bij de gemeenten Wingene, Beernem, Oostkamp en Ruiselede terecht voor een tussenkomst bij het onderhoud van de 1-meter teeltvrije zone. Maar ook andere gemeenten hebben hun interesse getoond om een dergelijke tussenkomst in hun werking op te nemen. Informeer dus even bij jouw gemeente. Wie weet krijg je een financieel duwtje in de rug.

Wist je dat het project ‘Watertalk’ afgelopen woensdag een platform lanceerde waar je informatie over de waterbeheerder kunt terugvinden?
Op de website www.watertalk.be kan je vanaf nu als landbouwer, bedrijf of particulier terecht voor informatie over het tijdstip en de plaats van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare waterlopen. Op die manier kunnen de onderhoudswerken efficiënter gebeuren en is er minder hinder voor de aangelanden.

Voor meer informatie
Ruben Mistiaen
T 051 27 33 19
E ruben.mistiaen@inagro.be


2019-10-04-AM-akkerrandenbanner.jpg

logowatertalk1.jpg