Bij het integreren van voederbomen op je percelen en in je bedrijfsvoering komt heel wat kijken. Tijdens een eerste excursie die doorging op 10 september, maakten we kennis met het gedrag van herkauwers in een natuurlijke context en maakten we de brug naar de modernere veehouderij. Lees het volledige verslag.

Verslag excursie ‘Voederbomen voor bio-herkauwers’

Voederbomen: afkijken van de natuur
Bij het integreren van voederbomen op je percelen en in je bedrijfsvoering komt heel wat kijken. Welke boom- en struiksoorten zijn gezond voor mijn dieren? In welke verhouding moet ik die soorten voorzien om tot een evenwichtige voeding te komen? Hoe moet ik de bomen op mijn perceel inplanten? Moet ik boombescherming voorzien? Hoe kan ik het boomvoer aanbieden? Het zijn enkele van de vele vragen waar starters met voederbomen mee zitten.

Met deze eerste excursie binnen het project ‘Voederbomen voor bio-herkauwers’ zochten we naar antwoorden op deze vragen door te vertrekken vanuit een natuurlijke context. ‘Welk gedrag tonen herkauwers van nature in een omgeving met bomen en struiken? En hoe benutten ze deze houtige elementen in teken van hun welzijn en gezondheid?’ Vanuit observatie van natuurlijk gedrag kan vervolgens de vertaling gemaakt worden naar een landbouwkundige context.

Deze benadering weerspiegelde zich ook in het programma van deze excursie. In het voormiddaggedeelte lag de focus sterk op het observeren van herkauwers en hun gedrag in een sterk natuurlijke context. Na de middag maakten we al een eerste keer de brug naar de modernere veehouderij. Volgende excursies in het kader van het CCBT-project ‘Voederbomen voor bioherkauwers’ zullen zich steeds meer gaan toeleggen op deze landbouwkundige benadering.

Bekijk ook zeker ook de video waarin de opzet van het project en de excursie bondig wordt samengevat door projectpartner Jan Valckx van Wim Govaerts & Co.

Deze excursie kadert binnen het CCBT project ‘Voederbomen voor bio-herkauwers’ (looptijd 15/02/2020 – 31/12/2021) waarin projectpartners Inagro, Odisee en Wim Govaerts & Co werken aan sector- en bedrijfsspecifieke functionele integratie van voederbomen en -struiken in de bedrijfsvoering. Het project reikt de nodige inzichten, praktische handvaten en expertise aan naar de houders van (biologisch) melkvee, vleesvee, geiten en schapen.  

 

Meer info:  
Willem Van Colen – Inagro (willem.vancolen@inagro.be)
Jan Valckx – Wim Govaerts & Co (jan@wimgovaertsenco.be)  

 

Foto’s: © Willem Van Colen (Inagro), tenzij anders vermeld.  

 

Dit project kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid.

voerderbonenherkauwers.png