Op 24 en 29 september gingen de LCG-graanavonden door. Dit jaar – gezien gekende omstandigheden- echter niet in de vertrouwde format. Met ruim 1100 inschrijvingen en meer dan 850 aanwezigen bleek ook een digitale format voor voorlichtingsvergaderingen een groot succes, maar er is eveneens ruimte voor verbetering.

Digitale LCG-graanavonden een groot succes

Elk jaar organiseert het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) verschillende voorlichtingsvergaderingen om de proefresultaten van de graanproeven toe te lichten aan de landbouwers. Deze graanproeven worden in de voornaamste graanregio’s in Vlaanderen uitgezaaid en opgevolgd door verschillende partners, waaronder Inagro.

 

LCG gaat digitaal

Aangezien we door de coronamaatregelen voorlopig geen grote groepen fysiek kunnen samenbrengen, werd de organisatie dit jaar over een andere boeg gegooid. De verschillende partners, de Vlaamse overheid, VTI Poperinge, Proefhoeve Bottelare UGent/HoGent, Prakijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, PIBO Tongeren en Inagro, sloegen de handen in elkaar en organiseerden samen twee identieke, digitale LCG- graanavonden. Door het gevarieerde programma dat rassenkeuze van wintertarwe, wintergerst, triticale en winterkoolzaad behandelde en afgesloten werd met een bijdrage rond behandeling van probleemonkruiden windhalm en duist en een vragenronde, kon deze voorlichtingsvergadering bovendien meetellen voor de fytolicentie.Groot aantal aanwezigen

De organisatie kon op veel bijval rekenen. Voor beide voorlichtingsavonden samen schreven zich in het totaal maar liefst 1123 personen zich in. Tijdens de avond zelf connecteerden er telkens ongeveer 400 computers met het online platform. Met bovendien een totaal van 844 unieke registraties voor de fytolicentie kunnen we spreken van een groot succes. De aanwezigen konden tijdens de vergadering vragen stellen die -in de mate van het mogelijke – onmiddellijk beantwoord werden. Binnenkort worden deze vragen en antwoorden, samen met de link naar de opname en een vragenlijst ter evaluatie van de vergadering aan alle deelnemers bezorgd.

 

Ruimte voor verbetering

bier.jpg

De organisatoren noteerden zelf reeds enkele opmerkingen. In combinatie met de input van de deelnemers zal de werkwijze voor een volgende editie aangepast worden. Ondanks de geslaagde organisatie en de voordelen ervan, ontbreekt een aangename babbel bij een pint bij dergelijk digitale format.

De opname van de LCG-graanavond kan je HIER vinden.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw