Het blijft belangrijk om te vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terecht komen. Acties om puntvervuiling te voorkomen hoeven helemaal niet duur te zijn en zijn perfect te integreren in je bedrijfsvoering. Om je wat inspiratie te geven en om het belang aan te tonen staan er nu enkele trainingsvideo's online.

Online training puntvervuiling

De afgelopen 3 jaar hebben landbouwers, water- en milieumaatschappijen en Inagro intensief gewerkt aan een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek in Ieper en Heuvelland. Via verschillende workshops werden er samen met de landbouwers oplossingen gezocht en gevonden om puntvervuiling van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te vermijden. Met succes, want de waterkwaliteit is er de laatste jaren op vooruit gegaan. De vele kleine inspanningen leveren dus wel degelijk resultaat op.

aanzuigplaats_201001LR.jpg

In het kader van deze samenwerkingen werden enkele video’s gemaakt rond het veilig vullen en spoelen van spuitmachines. Deze zijn in een online training gegoten en staan beschikbaar op de website. Aanvullend werd ook een nieuwe ‘doe-het-zelf gids’ gemaakt om zelf een biofilter te kunnen bouwen om je restwater te verwerken. Ook deze staat op diezelfde webpagina beschikbaar.  
biofilter_workshop_201001LR.jpg

 
Logo_combi_WaterProtect_EU.jpgToppswater protection_logo_FIN.jpg

Dit project wordt gefinancierd met steun van het Europees Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatie programma onder overeenkomst Nr. 727450