Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Naast de rassenproeven in kolen en prei brengen we ook enkele innovatieve onderwerpen onder de aandacht.
Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 3

Innovatieve teelten als alternatieve eiwitbronnen

Zowel vanuit de zijde van het beleid, de publieke opinie en landbouwers is meer en meer interesse in alternatieve eiwitbronnen. Lokaal geteelde eiwitgewassen kunnen het ontbrekende puzzelstukje zijn om verschillende criteria, zoals onafhankelijkheid van geïmporteerde soja, ruimere en rendabele vruchtrotatie, haalbare teelt in tijden van strengere mestwetgeving, lokale eiwitbron voor diervoeder en humane consumptie, enz…, aan elkaar te koppelen. Inagro heeft reeds 8 jaar ervaring met de teelt van soja op Vlaamse bodem, optimaliseerde de teelttechniek en vroeg erkenningen aan voor gewasbeschermingsmiddelen. In het kader van de zoektocht naar nieuwe teelten werden dit seizoen (19-20) voor het eerst kikkererwten, nierbonen en mungbonen uitgezaaid op grote schaal, na succesvolle testen in de innovatieve tuin. De kikkererwten zijn alvast veelbelovend. Verschillende variëteiten en zaaidata werden beproefd.

Denitrificatiebekken en winterbedding

Tijdens Inagro te velde! zetten we ook ons denitrificatiebekken in de kijker. Drainagewater kan een versnelde afvoer van nitraatrijk water naar het oppervlaktewater realiseren. Door het passief verloop van het water door twee zandruggen die doorgroeid zijn met rietwortels, wordt het nitraatrijk drainagewater op natuurlijke wijze gefilterd in ‘constructed wetlands’, vooraleer het in de waterloop (voor ons de Godelievebeek) terecht komt. Het denitrificatiebekken dient minstens 1% van de oppervlakte van het intrekgebied uit te maken. Wanneer het water de bekkens verlaat, kan de keuze gemaakt worden om deze rechtstreeks in de waterloop (Godelievebeek) te lozen, of deze door een winterbedding met koolstofrijke toplaag te laten vloeien richting de waterloop. Bij de tweede optie kan er nog extra verwijdering van nitraten zijn.

 

Meer informatie?

De demodag vindt plaats op dinsdag 13 oktober van 13 u  tot 18 u op de proefvelden ter hoogte van kaasboerderij ’t Groendal (Koolzaadstraat 3, Rumbeke-Beitem).

De eilanden bezoeken kan doorlopend tussen 13 u en 18 u. Diverse onderzoekers en adviseurs zijn aanwezig om al jouw vragen te beantwoorden.

Opgelet!
Volg je deze demonamiddag als opleiding binnen de fytolicentie dan kan je het programma starten tussen 13 u en 15 u.


>> Lees het eerste nieuwsbericht over Inagro te velde!

>> Lees het tweede nieuwsbericht over Inagro te velde!

Interesse? Schrijf je in via deze link!    

Bekijk het volledige programma op www.inagro.be/tevelde  


Belangrijke informatie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan! 

 

  • Voor elk evenement werken we met inschrijvingen. We vragen je ook om voor deze demonamiddag in te schrijven via deze link. Het aantal toegelaten bezoekers is beperkt, maar we voorzien een uitgebreid videoverslag na afloop van deze demonamiddag.
  • Deelnemers van de demonamiddag houden minstens 1,5 meter afstand van personeel en andere bezoekers, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht. Breng je eigen mondmasker mee. Handgel wordt ter beschikking gesteld.
  • Bezoekers die ziektesymptomen vertonen worden niet toegelaten tijdens deze demonamiddag.
  • Respecteer de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften tijdens de demonamiddag.

 

Logobanner_InagroTeVelde.png