Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Lees in dit nieuwsbericht meer over de thema’s bodem, bemesting en irrigatie!

 

Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 2

Water wordt meer dan ooit belangrijk in de land- en tuinbouw

Water beschikbaar hebben en het beschikbare water doordacht inzetten, worden steeds grotere prioriteiten voor land- en tuinbouwers. Hierdoor gaan steeds meer stemmen op om, tijdens periodes van droogte en waterschaarste, het potentieel van alternatieve waterbronnen voor het irrigeren van gewassen volop te benutten. Voorbeelden hiervan zijn gezuiverd huishoudelijk afvalwater en gezuiverd afvalwater van de diepvriesgroente- en aardappelverwerkende industrie. Maar de kwaliteit van dit water is vaak een heikel punt.

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het gebruik van deze alternatieve waterbronnen, startte Inagro in 2019 met lange termijn irrigatieproeven waarin verschillende types gezuiverd afvalwater worden ingezet bij onder andere de beregening van bloemkool. In deze proeven wordt de kwaliteit van het ingezette water nauwgezet opgevolgd en onderzoeken we de impact van beregenen met deze types water op de opbrengst en de kwaliteit van het gewas. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de lange termijn impact op de bodem.

Precisielandbouw brengt jouw bodem in kaart

Precisielandbouw is niet langer sciencefiction. Steeds meer technieken zijn commercieel uitgerold en beschikbaar. Binnen het Inno-Veg project focussen we op de groente- en aardappelteelt. Om snel gedetailleerde beelden te verkrijgen van gewassen maken we gebruik van drones. Ze brengen snel een grote oppervlakte in kaart. De drones worden uitgerust met GPS-systemen die het mogelijk maken een perceel autonoom af te werken. Tijdens de vlucht over het perceel maken we honderden foto’s, die we na de vlucht verwerken tot één grote afbeelding. Je gewas in kaart brengen geeft maar een deel van het verhaal. De oorzaak van problemen ligt vaak in de bodem. Tijdens 'Inagro te velde!' komt CNH hun bodemscanner demonsteren. Zij meten op een efficiënte manier EC. Hierdoor kan het perceel in EC-zones worden opgedeeld en bijvoorbeeld variabele grondbewerking, poten of zaaien worden toegepast.

Alternatieven voor kunstmest worden onderzocht

Het mestoverschot in Vlaanderen wordt verwerkt of geëxporteerd, terwijl landbouwers kunstmest moeten aankopen om in de behoefte van hun gewassen te voorzien. Nochtans zijn er al innovatieve technologieën die nutriënten uit mest recupereren. Deze produceren nieuwe, herwonnen meststoffen met eigenschappen die bij meerdere producten gelijkaardig zijn aan die van kunstmest. Deze herwonnen meststoffen mogen door Europese wetgeving echter nog niet worden gebruikt als kunstmest. Bij de Europese Commissie veranderen de neuzen echter stilaan van richting en zou de deur voor herwonnen meststoffen binnenkort meer geopend kunnen worden. Daarom evalueert Inagro in een grootschalige veldproef binnen de projecten Nutri2cycle en ReNu2Farm de bruikbaarheid van deze producten als alternatief voor kunstmest. In de toekomst moet dit landbouwers helpen om meer nutriënten uit mest te gebruiken en minder kunstmest aan te kopen. Voor het aanleggen van deze veldproef gebruiken we een high-tech proefveldbemester!

 

Breng je identiteitskaart mee en registreer deze activiteit als vorming voor de fytolicentie!    

Volg je deze demonamiddag als opleiding binnen de fytolicentie, dan kan je het programma starten tussen 13 u en 15 u.

>> Volgende week ontdek je wat er nog meer te beleven valt!  

>> Lees het eerste nieuwsbericht over Inagro te velde! via deze link!

 

Meer informatie?    

De demodag vindt plaats op dinsdag 13 oktober van 13 u  tot 18 u op de proefvelden ter hoogte van kaasboerderij ’t Groendal (Koolzaadstraat 3, Rumbeke-Beitem).  

Interesse? Schrijf je in via deze link!  

Bekijk het volledige programma op www.inagro.be/tevelde  


Belangrijke informatie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan!  

 

  • Voor elk evenement werken we met inschrijvingen. We vragen je ook om voor deze demonamiddag in te schrijven via deze link. Het aantal toegelaten bezoekers is beperkt, maar we voorzien een uitgebreid videoverslag na afloop van deze demonamiddag.
  • Deelnemers van de demonamiddag houden minstens 1,5 meter afstand van personeel en andere bezoekers, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht. Breng je eigen mondmasker mee. Handgel wordt ter beschikking gesteld.
  • Bezoekers die ziektesymptomen vertonen, worden niet toegelaten tijdens deze demonamiddag.
  • Respecteer de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften tijdens de demonamiddag.

 

Logobanner_InagroTeVelde.png