Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee! 

 
Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

De Vlaamse landbouwsector bevindt zich op dit ogenblik nog steeds in de paradoxale situatie waarin er enerzijds een dierlijk nutriënten- of mestoverschot is, maar waarin er tegelijkertijd ook extra nutriënten worden aangevoerd onder de vorm van kunstmest.  

Er zijn reeds verschillende technologieën die het mogelijk maken om nutriënten uit mest te recupereren en meststoffen te produceren met een N (en S)-werkingscoëfficiënt en -vrijstellingsdynamiek vergelijkbaar aan deze van minerale kunstmeststoffen. Hoewel die producten momenteel nog steeds het statuut dierlijke mest krijgen en dus onder de nitraatrichtlijn vallen, draaien de neuzen in het beleid stilaan van richting. De SafeManure-studie van de Europese Commissie stelt een aantal criteria voorop waaraan uit mest gewonnen N-meststoffen zullen moeten voldoen om onder de noemer RENURE te vallen (RENURE = REcovered Nitrogen from manURE). Vanuit de circulaire gedachte wil men het in de nabije toekomst mogelijk maken om deze RENURE-meststoffen toe te passen bovenop de 170 kg/ha van de nitraatrichtlijn. 

Ammoniumzouten zoals ammoniumnitraat/-sulfaat na stripping-scrubbing zijn één van de RENURE-kandidaten met de hoogste prioriteit en werden al in eerdere onderzoeksgerichte veldproeven opgenomen. 

In afwachting van de goedkeuring van Europese en Vlaamse wetgeving willen we al praktijkervaring opbouwen ter onderbouwing van het veilig gebruik van deze producten wat betreft milieu en landbouw. Via deze operationele groep willen we ervaring opdoen in de productie en het gebruik van RENURE door landbouwers en deze ervaring delen met de sector. 


 

Wat wordt onderzocht? 

Niet alleen zullen we in dit project producenten begeleiden in de zoektocht naar de beste producteigenschappen voor de landbouw, maar we zullen ook de landbouw- en milieu-effecten bij het toepassen van de producten nauwgezet opvolgen. 

Hierbij is het belangrijk dat het bemestingsadvies bij de veldproeven nauwgezet wordt opgevolgd. De landbouwers in kwestie zullen hiervoor begeleid worden. Benodigde stalen zullen door de projectpartners worden genomen. 

De resultaten die tijdens dit project worden opgedaan, zullen breed worden verspreid naar de ganse sector. Daarnaast kunnen geïnteresseerden ook op regelmatige basis samenkomen om het project op basis van deze resultaten beter te sturen. 

20200611_152729.jpg


We hebben jou nodig! 

Om ervaring met deze meststof(fen) en de opgedane kennis met de sector te delen, hebben we geïnteresseerde landbouwers nodig die nauwer bij dit project betrokken willen worden. 

Heb je dus interesse in het ammoniumnitraat?  

Zin om zelf aan de slag te gaan met het product?  

Ben je bereid om, indien mogelijk, af en toe bijeen te komen om de projectresultaten te bespreken? 

Geef dan zeker jouw contactgegevens door via deze link!


 

Meer info  

Voor meer vragen of informatie over dit project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij: