Vorige week werd gestart met nieuwe werken binnen het Triple C-project. Een deel van dit project bestaat eruit om in het afstromingsgebied van de Rivierbeek, extra buffervolume te creëren tegen wateroverlast. Dit gebeurt door constructies aan te leggen in de waterloop en verbindingen te maken tussen de waterloop en een bestaande waterput. Wil je weten waartoe dit project dient en hoe het concreet in zijn werk gaat? Lees dan zeker verder!

Werken binnen Triple C-project zorgen voor extra waterbuffering in open putten

Wat is het doel van het project?

‘Triple C’ staat voor ‘Climate resilient Community-based Catchment planning and management’. Vrij vertaald betekent dit dus dat er werk gemaakt wordt van klimaatbestendige planning en beheer van stroomgebieden, toegespitst op de gemeenschap. In het project worden in geselecteerde stroomgebieden, projecten opgezet die de negatieve gevolgen van de klimaatsverandering tegen gaan. Op deze manier worden de stroomgebieden bestendiger tegen de gevolgen van de klimaatwijziging. Er wordt verwacht dat de verandering van het klimaat o.a. meer hittegolven, hevigere onweders, langere droge periodes … met zich mee zal brengen. Deze gevolgen geven aanleiding tot wateroverlast, erosie en waterschaarste. Binnen Triple C worden in bepaalde stroomgebieden projecten aangelegd die de gemeenschap weerbaarder maken tegen  deze negatieve effecten. Er wordt namelijk gewerkt op wateroverlast, erosie en droogte.

 

Wat wordt hierbij concreet uitgevoerd?

In het afstroomgebied van de Rivierbeek te Pittem, wordt voornamelijk gewerkt op de thema’s wateroverlast en droogte. Om de gemeenschap hier beter tegen te beschermen, worden bestaande waterputten van landbouwers omgevormd tot multifunctionele bufferbekkens. Op deze manier kan de waterput efficiënter water bufferen in de natte winterperiode. De private waterput vervult daarbij een extra functie naar de gemeenschap toe, door bij te dragen tot het verminderen van de overstromingsproblematiek stroomafwaarts. Het voordeel voor de betrokken landbouwers is dat de put ook makkelijker aangevuld kan worden met oppervlaktewater uit de waterloop. Bij deze projecten wordt dus samengewerkt met landbouwers, die open putten hebben liggen naast waterlopen in het betrokken projectgebied.

 

Hoe werkt zo een constructie precies?

In de waterloop wordt een knijpstuw geplaatst. Dit is een stuw in de waterloop, waar continu nog een bepaalde hoeveelheid water door kan vloeien. Op deze manier is de doorstroom afwaarts gegarandeerd. Deze afknijping zorgt echter wel voor een opstuwing van het water. Indien voldoende water in de waterloop stroomt en voldoende wordt opgestuwd, kan het water via een instroombuis in de waterput stromen. Deze instroombuis bevindt zich voor de stuw (opwaarts). Deze instroombuis bevat ook een terugslagklep zodat het water niet meteen terug weg kan stromen uit de put. Na de stuw (afwaarts) bevindt zich de uitlaatconstructie bestaande uit een uitstroombuis en een overloop. Deze uitstroombuis heeft een kleinere diameter, zodat het water minder snel uit de put kan stromen. Op deze manier kan de put dienst doen als waterbuffer, door het overtollig water uit de waterloop op te vangen en vertraagd af te voeren. Indien de put vol staat, kan het water via een overloop ook naar de waterloop worden afgevoerd. In realiteit zal maar 1 uitstroombuis in de waterloop uitmonden, doordat de overloop en de kleine uitstroombuis eerst samenkomen in een put, waaruit 1 buis vertrekt naar de waterloop. De kleine uitstroombuis kan afgesloten worden met een afsluiter. Dit om in het voorjaar extra water op te sparen in de put. Deze afsluiter wordt dus open gezet in het najaar en dichtgezet in het voorjaar. Gedurende de natste periode van het jaar is daardoor dus een extra buffervolume in de put beschikbaar. Een schematische voorstelling van het concept wordt hieronder weergegeven.

FOTO1.JPG
Figuur 1: Schematische voorstelling van het concept, aangelegd binnen het Triple C-project.

 

Gestart met de uitvoering van de drie nieuwe projecten!

Vorig jaar werden al enkele van deze constructies en projecten uitgevoerd in het afstroomgebied van de Rivierbeek. Vorige week werd gestart met de eerste van drie nieuwe projecten die de komende weken worden aangelegd. Hieronder alvast nog enkele sfeerbeelden van de in aanleg zijnde constructies.

FOTO2_.jpg

Figuur 2: 1 van de 3 waterputten waarbij de werken werden opgestart. Ook de instroombuis met terugslagklep is te zien.


FOTO3_.jpg

Figuur 3: Beeld van uit de waterput. Nabij zie je de instroombuis met terugslagklep. Verderop zie je de uitstroombuis (knijp met smalle diameter) en de overloopbuis.

FOTO4_.jpg

Figuur 4: Aanpassingen aan de waterloop. Hier werden oeververstevigingen ingebracht, samen met een knijpstuw. Ook de instroombuis naar de waterput is hier op de voorgrond te zien (rechts).

FOTO5_.jpg

Figuur 5: Put waarin de kleine uitstroombuis (knijp) en overloop van uit de waterput in toekomen en waaruit 1 buis vertrekt richting de waterloop.

FOTO6_.jpg

Figuur 6: Uitstroombuis die uitkomt in de waterloop met constructie in opbouw.

Gekoppelde thema's & sectoren: Water