Peulvruchten hebben toekomst in Vlaanderen. De vraag bij consument en retail stijgt, alle schakels in de keten zijn lokaal aanwezig en de eerste teeltervaringen zijn veelbelovend. Bovendien is het enthousiasme om ermee aan de slag te gaan bij alle partijen groot. Dat blijkt heel duidelijk uit een contactdag die ILVO organiseerde in samenwerking met Inagro, UGent en HoGent.   

Peulvruchten succesvol in de steigers in Vlaanderen. Animo om ze te telen, te verwerken en te eten is groot.

Op 27 augustus keurden 50 landbouwers, loonwerkers, verwerkers en handelaars op de velden van ILVO beloftevolle peulgewassen, zoals linzen, kikkererwten, veldbonen, erwten, edamame, soja en nierbonen. Na dat werkbezoek namen ze deel aan een workshop waarin ze de knelpunten én opportuniteiten voor de gewassen in Vlaanderen bespraken. De contactdag ‘Samen bouwen aan ketens voor lokaal geteelde peulvruchten’ was een organisatie van ILVO i.s.m. Inagro, UGent en HOGENT. Inagro deed aan de verschillende groepen haar werking in soja, nierbonen, kikkererwten en mungbonen uit de doeken.

contactdag_peulvruchten_2020Siz.jpg


 

Potentieel voor landbouwers  

Peulvruchten zijn om verschillende redenen interessante gewassen voor Vlaamse landbouwers. Als vlinderbloemige voorzien ze voor een deel zelf in hun bemesting en in dat van de volgende teelt, door stikstof uit de lucht te fixeren. Daardoor passen ze goed in een ruimere teeltrotatie en in de Europese ambitie om het gebruik van meststoffen sterk te verminderen. Naast de bijzondere eigenschap van stikstoffixatie trekken peulvruchten bestuivers en andere nuttige insecten aan en laten ze een goede bodemstructuur na voor de volgteelt.  

Daarenboven – en dat is een belangrijke vaststelling – zijn alle schakels om peulvruchten te telen en op de markt te brengen lokaal aanwezig en groeit die markt duidelijk. Bovendien wordt momenteel het grootste deel van de peulvruchten zoals kikkererwten, linzen en nierbonen geïmporteerd en blijkt uit eerste testen (zie eerdere blogs) dat kikkererwten en nierbonen succesvol geteeld en gedorst kunnen worden op Vlaamse bodem en bijgevolg een haalbare kaart zijn voor Vlaamse landbouwers.


 

20200813_164830siz.jpg


 

Hier stopt het niet  

De interesse en bijgevolg het potentieel van de peulvruchten zijn duidelijk. Tijdens de contactdag werd de opdracht richting de onderzoekers duidelijk geformuleerd: help ons de teelten op punt te stellen en help ons elkaar te vinden binnen de keten. Inagro, ILVO, UGent en HOGENT gaan de uitdaging aan en zetten daarbij in op verschillende sporen.

Maak je interesse om mee op de trein van de peulvruchten te springen zeker kenbaar door contact op te nemen met Jonas Claeys via jonas.claeys@inagro.be of 051 27 32 35.

Klik hier voor het volledige persbericht van de contactdag.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie