Er zijn nog heel wat beschadigers actief in koolgewassen: rupsen van het klein koolwitje en de kooluil, melige koolluizen, aardvlooien en koolwittevlieg. Middelen inzetten of de afdekking aanhouden beslis je in functie van het gewasstadium en de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. In prei komt de tweede generatie van preimineervlieg er nog aan.

Waarschuwingsbericht bio prei en kool - 20/11

Melige koolluis

De omstandigheden voor kolonisatie door melige koolluis zijn duidelijk gunstig. Natuurlijke bestrijders met sluipwespen en larven van Aphidoletes galmuggen in de hoofdrol, leveren goed werk om de snelle vermeerdering van luiskolonies te onderdrukken. Op het proefbedrijf zien we een goede controle op de koolpercelen met bloemenstroken. Ook lieveheersbeestjes en zweefvliegen zijn er nog aanwezig maar hun aandeel in de bestrijding vermindert.
 
20200911_LarveGalmug_LarveZweefvlieg_spk.jpg20200911_AphidiusMeligeKoolluis_spk.jpg
Links: Larve van zweefvlieg en Aphidoletes galmug roven op melige koolluis;
Rechts: Aphidius sluipwesp in kolonie melige koolluis en koolluismummies (bronskleurig en opgezwollen) waar larven van de sluipwesp in ontwikkelen.Op percelen waar er minder voedsel voor natuurlijke vijanden beschikbaar is of waar ze zich niet eerder hebben kunnen opbouwen, kan de luisdruk wel voor economische schade zorgen. Ook onder fijnmazige netten kunnen luispopulaties snel toenemen omdat de netten een barrière vormen voor sommige natuurlijke bestrijders.
 
20200911_SchadeMeligeKoolluis_blk.jpg20200911_LHB_OrnataAddu_spk.jpg
Links: Sterke aantasting door melige koolluis in bloemkool;
Rechts: Lieveheersbeestjes worden buitengesloten door fijnmazig insectengaas


Een bespuiting met pyrethrinen (Raptol of Bio-pyrethrex) is enkel zinvol als je nog een goede bladbedekking kan halen.
 
 
Rupsen in kool
Onder de warme nazomer temperaturen blijft het klein koolwitje nog sterk aanwezig. Van de kooluil komen nu al grote rupsen voor die veel vraatschade aanrichten. Deze zijn nog moeilijk te bestrijden. Voor een goede controle in niet-afgedekte kolen kunnen opvolgbehandelingen met Bt of spinosad nog aangewezen zijn.
In afgedekte kolen tracht je bij wiedwerk de netten zo snel mogelijk terug op het gewas te leggen. Zo beperk je de kans koolwitjes onder het net te vangen.
 
20200911_KooluilL5.jpg20200911_KleinKoolwitjeOnderNet.jpg
Links: Oudere rupsen van kooluil vreten veel blad weg;
Rechts: Vlinder van het klein koolwitje 'gevangen' onder duivennet


Andere, nog actieve koolplagen
De druk van koolwittevlieg neemt toe en kan nog tot de winter actief blijven. Ze ontwikkelen vooral in spruitkool en boerekool. In spruitkool kan toppen voor een reductie zorgen gezien ze vooral in de kop zitten.
 
Het warme en droge weer houdt ook aardvlooien nog in het gewas.
 
20200911_Koolwittevlieg_spk.jpg20200911_Aardvlo_spk.jpg
Links: Koolwittevlieg adulten en nimfen zuigen aan het blad en scheiden honingdauw af waarop roetdauwschimmels kunnen groeien;
Rechts: De aardvlo veroorzaakt nog steeds vraatschade


 
Op bedrijven waar de koolgalmug geen onbekende is, blijven gevoelige koolsoorten (broccoli, winterbloemkool, spruitkool) best nog een tweetal weken onder afdekking.
 

Tweede vlucht preimineervlieg
Op bedrijven waar de preimineervlieg in vorige jaren al voor schade zorgde aan herfst- en winterprei, ben je vanaf nu alert voor voedingsstippen. Op waarnemingspercelen zijn voorlopig nog geen preimineervliegen gesignaleerd.
Afgedekte percelen waar er risico is op schade, hou je de komende periode nog verder onder net.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: