In eerdere nieuwsberichten brachten we je op de hoogte van de verkennende proeven met kikkererwten en nierbonen. Beide gewassen werden aangelegd op het demoplatform eiwitgewassen van Inagro. Vorige week werden de gewassen succesvol geoogst. Hoewel beide teelten potentieel blijken te hebben op Belgische bodem, duiken er eveneens teelttechnische uitdagingen op. 
Kikkererwten en nierbonen op de korrel genomen

Op 2 september werden zowel de kikkererwten als de nierbonen die we halverwege mei 2020 zaaiden, geoogst. Voor de oogst gebruikten we de graanproefvelddorser. Beide teelten hebben hebben de screening goed doorstaan en verdienen nader onderzoek voor optimalisatie van de teelt op Belgische bodem. De eerste resultaten zijn alvast veel belovend.  

Kikkererwten geliefd bij duiven  

Halverwege mei werden zes verschillende variëteiten van kikkererwten uitgezaaid op het demoplatform eiwitgewassen van Inagro (lees ook: Kikkererwten en kidneybonen op de proefvelden van Inagro en Nieuwe eiwitgewassen op Vlaamse bodem). Ruim 100 dagen later werden ze geoogst. Dit deden we vooral om ze uit de bek van de duiven te houden, die tussen de rijen van het gewas wandelden en de peulen aanpikten.  

Bij de oogst was het vochtgehalte niet ideaal en bedroeg over de verschillende rassen heen gemiddeld 20,7%. Maar na een dag ventileren kon het vochtgehalte worden teruggebracht naar ongeveer 15%, wat voldoende droog is voor bewaring.  

De opbrengst varieerde tussen de rassen, maar bedroeg gemiddeld net geen 2,5 ton/ha met uitschieters tot boven 3 ton/ha.  

20200818_173938siz.jpg


 

Nierboon (te) kort op zijn poten  

Ook de eerste lichting van de nierbonen werd op 2 september geoogst. De oogst van de nierbonen die we later in het seizoen zaaiden, namelijk eind mei en halverwege juni, staat in de nabije toekomst op de planning.

De eerste oogst met een gemiddelde opbrengst van 2,4 ton/ha en 19,7 % vocht is alvast veel belovend. Het opbrengstpotentieel kan in werkelijkheid hoger liggen, omdat we problemen ondervonden om de (te) laaghangende peulen integraal te oogsten met de proefvelddorser, met uitval op het veld als gevolg.  


 

20200813_164830siz.jpg


 


 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw