De afgelopen week werden in het LCV netwerk weer heel wat drogestofbepalingen uitgevoerd. Met een gemiddelde van 2,2% verhoging in droge stof de afgelopen week, mogen we stellen dat de maïs in een normaal tempo verder afrijpt.

Maïs rijpt op een normaal tempo verder af

Raadpleeg het interactieve kaartje als je de cijfers per regio wenst te bekijken. Klik op de locatienaam om de drogestofcijfers per week te zien (in g/kg of %x10).

 

Ondertussen zien we ook meer locaties die (meer dan) oogstrijp zijn. Op de locaties Boutersem, Tongeren, Tongerlo en Zichem bedraagt het droge stofpercentage 35% of meer. Op deze locaties zien we dat zeker de vroege rassen op hun ideale oogstmoment zijn. Bij de late rassen is het afhankelijk van ras en locatie. De cijfers van Hoogstraten, Poperinge, Sint-Niklaas en Zelzate laten zien dat zeker voor de vroege rassen het oogstmoment begint te naderen.

 

In de praktijk zien we nog maar weinig hakselaars uitrijden terwijl er nu toch al heel wat percelen in een oogstrijp stadium zitten. De grootste bedrijvigheid bij de hakselmaïs zien we momenteel in de provincies Limburg en Antwerpen. Dat is ook logisch omdat gemiddeld genomen deze provincies reeds het verst gevorderd zijn in de afrijping van de maïs.
 
De laatste week merken we op dat soms op (delen in) percelen die al wat verdroogd waren, de planten beginnen knikken ter hoogte van de kolf en dat kolven beginnen hangen. Hier en daar valt er al eentje uit het gewas. Als dit percelen zijn die bestemd zijn om te hakselen, wordt de oogst best niet lang meer uitgesteld om verdere verliezen te beperken. Is het korrelmais daarentegen, bekijk dan de situatie kritisch en beslis of het perceel blijft staan om te dorsen of om het toch als hakselmaïs te oogsten.

 

Bron: LCV vzw

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij | Vleesveehouderij