Te warm en fel zonnig weer zijn nefast voor de kwaliteit van broccoli. Dit bleek opnieuw in onze jaarlijkse proef waar we 8 rassen broccoli met elkaar vergeleken. Veel schermen verkleurden te paars en de korrel was vaak ruw en zeer onregelmatig gevormd. De referentie Ironman (Seminis) deed het nog vrij goed. Het zeer vroege Kuba (Clause) en ook Eos (Sakata) voldeden, terwijl Malibu (Bejo) tegenviel door te veel hartloze planten en BRO 03162 door te bleke schermen. Bij de latere rassen konden Babilon (Clause) en Larsson (Rijk Zwaan) zoals voorheen bevestigen, Titanium (Seminis) echter niet, door te bleke en/of te paarse schermen.  
Broccoli rassen vroege teelt 2020

Schermen met paarsverkleuring   

Alle rassen hadden last van schermen met paarsverkleuring, maar Titanium en Malibu het sterkst. Dit was significant meer dan bij BRO 03162. De paarse verkleuring wordt veroorzaakt door de vorming van anthocyaan, een van nature voorkomend pigment. Anthocyaan wordt geproduceerd onder stress zoals té veel zonnestraling, té hoge temperaturen, té lage temperaturen, té droog enzovoort. Deze omstandigheden kwamen in juni zowat allemaal voor. Uiteraard is dit paars pigment van nature sterk aanwezig in paarse broccoli.  

paarsverkleuring broccoli.jpg
Foto: Paars verkleurd scherm van broccoli. Met deze broccoli is eigenlijk niks mis, de smaak is dezelfde.  


 

Soms te bleke schermen
 

Té hoge temperaturen tijdens de schermaanleg (4-6 weken na planten), kan dan weer te bleke schermen geven, zoals bij BRO 03162 en Titanium in deze proef. Zuiderse rassen zijn tegen dit laatste fenomeen wel beter bestand, maar dergelijke rassen laten het dan weer afweten bij kwakkelweer.  

Zeer vlotte groei maar beregening noodzakelijk
 

Er werd uitgeplant op 7 april (70 cm op 45 cm) in een zandleembodem, die het vorige seizoen braak lag en waar in het najaar Japanse haver en Phacelia werd ingezaaid. Dankzij deze voedzame bodem en intensieve beregening kon het gewas zich goed ontwikkelen. De 500 kg/ha ammoniumnitraat werd in deze vroege teelt toegediend als bandbemesting tijdens het planten. Later in het groeiseizoen werd op advies niet meer bijbemest. Na het planten werden de kolen tot 22 mei afgedekt met acryldoek. De oogst begon op 29 mei en eindigde op 22 juni. Er werd intensief beregend (in totaal 120 l/m² in 5 beurten). Alle schermen haalden vlot 600 gram/stuk.   

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht