Het aantal wortelvliegen op de vangplaten is afgelopen week sterk gestegen. Gedurende september tot begin oktober is het risico op eileg in wortelen en pastinaak hoog.

Waarschuwingsbericht bio wortelvlieg - 20/03

In augustus waren de vangsten van wortelvlieg algemeen laag. Er zijn evenwel nog uitzonderingen op percelen met een hoog risico waar wel hogere vangsten zijn gesignaleerd. De stijging die we nu zien, geldt wel meer algemeen en kondigt de ontwikkeling van 2e en 3e generatie maden aan.


Invloed droge zomers
Droogte en hoge bodemtemperaturen hebben een invloed op de wortelvlieg populatie. Door de lagere overlevingskansen van larven en poppen en het induceren van een tijdelijke ontwikkelingsstop van de poppen, treedt de tweede generatie later op. Dit vermindert ook de kans op de ontwikkeling van een derde generatie.
 
 
Adviezen
  • De eileg gebeurt op warme, windstille avonden vanaf 16u. Op deze momenten wied of oogst je nu beter niet.
  • Afgedekte wortelen die niet binnen 2 à 3 weken worden geoogst, hou je onder afdekking.
  • Op niet-afgedekte percelen met bewaarteelten kan een bespuiting met pyrethrinen (Bio-pyretrex of Raptol) tegen bladluizen, helpen om de populatie te reduceren. Beperk dit tot de meest luwe zones van het perceel.
Gekoppelde thema's & sectoren: