Wil je een meerjarige bloemenrand inzaaien, dan is het nu het juiste moment. Meerjarige mengsels worden bij voorkeur immers in het najaar ingezaaid. September tot half oktober is hiervoor bij uitstek de beste periode. Het voordeel van zo’n najaarszaai is dat de concurrentie met eenjarige onkruiden heel wat minder is. Bij inzaai in het najaar realiseer je bovendien vanaf het eerste jaar al meer bloei. Dit is niet het geval voor meerjarige kruiden die in het voorjaar zijn ingezaaid.    

 
Tijd om je meerjarige bloemenrand in te zaaien

Om een mooi en fleurig resultaat te bekomen geven we je nog even volgende 3 gouden tips mee:  

  1. Zaai niet te diep. Vele bloemenzaden zijn erg klein en komen niet op wanneer ze te diep gezaaid worden. Bovendien bevatten de meeste mengsels ook lichtkiemers (zoals bv. klavers) en zullen dus ook niet kiemen wanneer ze te diep worden ingezaaid. Zaai daarom gewoon bovenop de grond, zonder de zaden in te werken. Wanneer na de inzaai niet onmiddellijk regen wordt voorspeld, is rollen of beregenen (indien mogelijk) van het zaaibed aangewezen.
  2. Zaai op plaatsen waar je geen grote onkruiddruk verwacht. Bestrijden van ongewenste onkruiden in bloemenranden is immers een moeilijke zaak.
  3. Kies een zuidelijk georiënteerd en met zon beschenen plek, want dit is van belang voor een goede bloei.

Tot slot nog even dit vermelden. Elk voorjaar organiseren we vanuit Inagro een groepsaankoop voor bloemenmengsels zodat je niet alleen zeker bent van een juiste samenstelling, maar ook van een goedkoper bloemenmengsel kan genieten. We houden je hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Vanuit Inagro kunnen we je inspanningen voor de biodiversiteit in het landbouwlandschap alleen maar toejuichen! Heb je ook interesse om een bloemenrand in te zaaien, dan kan je bij Ruben terecht voor advies omtrent de soortenkeuze, inzaai en beheer.  


Meer info: Ruben Mistiaen (T: 051/27 33 19 of e-mail ruben.mistiaen@inagro.be)