In het project BioBoost werd onderzoek gedaan naar biogebaseerde innovaties en de valorisatie van reststromen. We geven je graag de resultaten van ons onderzoek en enkele nieuwe innovaties mee in ons online slotevent op 7 oktober. Ook jij bent welkom!

 
Welkom op het online slotevent van Bioboost

Het eerder geplande slotevent van 22 april 2020 kon helaas niet doorgaan door Covid-19. Onder een nieuwe vorm, namelijk via een webinar, organiseren we op 7 oktober van 13u00 tot 15u00 een online slotevent. Het thema van het slotevent blijft ongewijzigd: Naar een circulaire (glas)tuinbouwsector. De sprekers gaan in op de toekomst van de circulaire tuinbouw en de lessons learned vanuit het BioBoost-project.

Programma

Moderator: Maurice Wubben
 • Welkom door Albert Abee, wethouder gemeente Westland
 • Introductie in BioBoost, door Jeroen Straver, projectleider
 • Perspectieven insectenteelt op plantaardige resten, Carl Coudron (Inagro), Thomas Spranghers (Vives) en Bart Nollen (Sustainable Protein)
 • Oplossingsrichtingen voor tuinbouwreststromen, Willem Kemmers, Greenport West-Holland) en Jeroen Straver,gemeente Westland
 • Thee van tuinbouwresten, door Charl Goossens, Gova Laurierkwekerij
 • Perspectieven voor groene pesticiden, Lydia Smith, NIAB Cambridge
 • Een nieuwe onderwijsmodule met spel wordt geïntroduceerd door An Callens, Vives
 • Bart van Droogenbroeck van ILVO gaat in op de hoofdelementen van een strategie om gebruik van tuinbouwrestromen te bevorderen
 • Het BioBoost Platform, wat kan je ermee en hoe doe je mee?, Willem Kemmers (Greenport West-Holland)
 • Aanbieding BioBoost Strategie Brochure
 • Afronding en sluiting

 

> Inschrijven is gratis en kan via deze link.

 

Logo BioBoost PNG.png flag_yellow_high.jpg