De metingen kwamen deze week op kruissnelheid . Op 16 locaties werd van 4 rassen uit verschillende vroegrijpheidsklasses het droge stof gehalte bepaald. Met een gemiddelde van 3,2% verhoging in droge stof de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs, ondanks de regen, in sneltempo verder afrijpt. Vergeleken met vorig jaar liggen de droge stof gehaltes gemiddeld zo’n 1,5 % hoger.

Ondanks de regen rijpt maïs snel verder af

De oogst komt dan ook op gang, de locatie Meeuwen werd intussen al geoogst. Ook in Boutersem, Tongeren en Zichem komen de vroegste rassen (soms ruim) boven de 35% uit.

Raadpleeg het interactieve kaartje als je de cijfers per regio wenst te bekijken, klik op de locatienaam om de drogestofcijfers per week te zien (in g/kg of %x10).

2020_08_27-tabel-afrijping-mais-LCV.png

Net zoals vorig jaar zien we grote verschillen van perceel tot perceel in dezelfde regio. Zelfs op eenzelfde perceel kan de situatie sterk verschillen tussen de randen en het midden van het perceel of tussen drogere en minder drogere zones op een veld. Om een goed beeld te hebben van de toestand op uw velden heeft het dus zeker zin om wat tijd te nemen om door een aantal velden te lopen.

Als de verschillen in afrijping te groot zijn is het vaak zinvol om de oogst op te splitsen. Wachten tot de minst ver gevorderde velden rijp zijn heeft meestal een erg negatieve invloed op de kwaliteit van de sterkst afgerijpte velden. Omgekeerd is het te vroeg oogsten van de meest groene velden ook geen goede beslissing omwille van sapverliezen en onbenut opbrengstpotentieel. Bovendien geeft dit kuilen met een (te) lage pH.

Het weer voor de komende week kondigt zich vrij stabiel aan: geen extreem warme dagen maar wel met weinig neerslag. De regen van de afgelopen periode was zeker welkom om de maïsplanten wat ademruimte te geven bij de afrijping. We verwachten voor de komende week een relatief normaal afrijpingspatroon met stijgingen van enkele procenten. Voor percelen die al in een vergevorderd afrijpingsstadium zitten en waar de kolven en bladeren nu snel hun vocht zullen verliezen kan het droge stof percentage echter wel snel de hoogte in gaan. Tijdig afspraken maken met de loonwerker is dus de boodschap.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij | Vleesveehouderij