Na een zomer vol kleurencodes, zou je bijna vergeten dat ook MAP6 werkt met gebiedstypes. In gebiedstypes 2 en 3 is een toenemend areaal met vanggewassen verplicht. Een vanggewas na mais, voor 15 oktober gezaaid telt hiervoor mee. Voor onderzoek en advies is Inagro op zoek naar landbouwers met maïs in type 2 of 3. Aanmelden kan in deze blog.  

 
Gezocht: Landbouwers met maïs in gebiedstype 2 of 3

Nut van vanggewassen    

Vanggewassen nemen stikstof op, waardoor het niet kan uitspoelen en zo bijdraagt tot gezonde waterlopen. Maar ook voor jou als landbouwer hebben deze vanggewassen nut. Ze zorgen voor opbouw van organische stof in de bodem en verbetering van de bodemstructuur. Een hoger organisch stofgehalte betekent een verhoogde sponswerking van het perceel: water wordt beter vastgehouden, waardoor er minder plassen op het veld blijven staan in de winter. Het water blijft ook langer beschikbaar tijdens het groeiseizoen, waardoor er minder risico op droogtestress is. Daarnaast wordt de stikstof vastgelegd in de biomassa en komt het zo terug vrij in het volgende teeltseizoen. Dit draagt bij aan de bemesting in de volgteelt. Niets dan voordelen dus!  

Onderzoek    

In het demonstratieproject ‘Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs gaan we op zoek naar het optimale zaaitijdstip en mengsel van groenbedekkers bij korrelmaïs en snijmaïs.

Heb jij maïs staan in gebiedstype 2 of 3 en wil je mee een vergelijking maken tussen 2 types groenbedekkers? Dan ben jij de landbouwer die we zoeken, meld je dus zeker aan via deze link!

Wat wij bieden: gratis begeleiding en zaaizaad van de groenbedekkers.
 

projectlogo_groenbemestersinmais.jpg


 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij | Vleesveehouderij