Jaarlijks stelt de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector duizenden seizoensarbeiders tewerk. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Corona maakt dit jaar evenwel bijzonder. De instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden. Eerder legde waarnemend gouverneur Anne Martens een aantal verplichtingen op aan land- en tuinbouwers die seizoensarbeiders aan het werk zetten. Op dinsdag 25 augustus verlengde gouverneur Carl Decaluwé het besluit tot en met 31 oktober 2020 en paste het aan met enkele wijzigingen. Lees de wijzigingen in dit nieuwsbericht!

Verlenging en aanpassing coronamaatregelen bij inzet van seizoensarbeiders in West-Vlaanderen

De seizoenarbeiders die tewerkgesteld zijn in onze provincie zijn afkomstig uit diverse landen. Op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken krijgen die landen een uiteenlopende kleurencode toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19. Eerder nam waarnemend gouverneur Anne Martens maatregelen. Op dinsdag 25 augustus verlengde gouverneur Carl Decaluwé de maatregelen tot en met 31 oktober 2020 en vulde het aan met enkele wijzigingen.

 
Welke maatregelen zijn van kracht?    
 • Seizoenarbeiders die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen kunnen hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd.
 • Wijziging! Seizoensarbeiders die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE of ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen  moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
 • De werkgevers kunnen dagelijks en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen wordt meteen een arts geraadpleegd.
  Wijziging! Het registreren van de temperatuurmeting is niet wettelijk en bijgevolg niet nodig.
 • Aanvulling! De seizoensarbeiders moeten in dezelfde vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld, getransporteerd en gelogeerd. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

Wijziging! De maatregelen zijn van kracht tot en met 31 oktober 2020.

Denk aan de registratieplicht!    

Tot slot is het voor werkgevers die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige, verplicht om de aanwezigheid van deze werknemers of zelfstandigen te registreren.

Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgene informatie van de werknemer of zelfstandige:

 • Identificatiegegevens;
 • Verblijfplaats in België;
 • Telefoonnummer;
 • De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.

Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Veertien kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden.

De registratieplicht geldt niet voor:

 • Grensarbeiders;
 • Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passenger Location Form moeten invullen, moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passenger Locator Form werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

Heb je nog vragen?

Op de website van jouw gemeente zal je zo snel mogelijk meer informatie kunnen raadplegen. Heb je toch nog vragen? Neem contact op met jouw gemeente.      
 
Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --