Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie. Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Het thema ‘gewasbescherming in kolen en prei’ staat centraal. Lees meer in dit nieuwsbericht.    

Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 1

De afgelopen maanden waren omwille van de coronapandemie een enorme uitdaging. Veel fysieke activiteiten werden geannuleerd en het sociaal contact werd tot een minimum herleid. Toch vinden wij het belangrijk om ook in deze moeilijke tijden te blijven inzetten op het delen van kennis en het verlenen van advies.  Met de unieke demodag ‘Inagro te velde!’ willen we een groot aantal van onze demo’s bundelen. Zo kan je op 1 dag én op 1 locatie meerdere demonstraties bijwonen rond diverse thema’s.  Uiteraard houden we maximaal rekening met alle coronamaatregelen.  

 

5 demonstratie-eilanden met focus op groenteteelt  

Op onze proefvelden ter hoogte van kaasboerderij ’t Groendal (Koolzaadstraat 3, Rumbeke-Beitem) kan je op dinsdag 13 oktober terecht op 5 demonstratie-eilanden. De thema’s bodem, bemesting en gewasbescherming staan centraal.  

De eilanden bezoeken kan doorlopend tussen 13 u en 18 u. Diverse onderzoekers en adviseurs zijn aanwezig om al jouw vragen te beantwoorden. Opgelet! Volg je deze demonamiddag als opleiding binnen de fytolicentie dan kan je het programma starten tussen 13 u en 15 u.  

 

Rassenproeven in kolen en prei staan centraal  

Preventie is, naast waarnemen en interventie, één van de drie pijlers binnen IPM. De juiste rassenkeuze is dus al de helft van het werk. Bepaalde rassen zijn zeer gevoelig voor trips-, roest-,  papiervlekkenaantasting,… en teel je dus beter niet. We vergelijken diverse rassen van bloemkool, spruitkool, witte kool en prei op hun gevoeligheid voor aantastingen door ziekten en trips. De teelt van bloemkool gaat gepaard met een grote opname van stikstof. Na de oogst verdwijnt slechts een klein deel hiervan en blijft het gros van de opgenomen stikstof achter in de oogstresten. Deze worden voor een groot deel opnieuw vrijgesteld voor het volggewas. Door onderzoek weten we dat tussen juni – juli en november 70-80% van de stikstof uit deze oogstresten opnieuw zal vrijkomen. In geval van bloemkool kan dus ongeveer een 100 eenheden stikstof/ha opnieuw worden vrijgesteld. Het is dus van belang de bemesting voor de volgteelt hier goed op af te stemmen, of indien er geen volgteelt meer komt, tijdig een vanggewas in te zaaien. We lichten dit toe bij een proef.  

Daarnaast komen gewasbeschermingsmiddelen -ook in de groenteteelt- om diverse redenen steeds meer onder druk te staan en verdwijnen ze dus ook van de markt. Daarom doen we onderzoek naar alternatieven. Enerzijds gaan we na wat de mogelijkheden zijn van volledige mechanische onkruidbestrijding in prei en kolen, anderzijds bekijken we ook wat het effect is van geïntegreerde plaagbestrijding en aanleg en onderhoud van structuren die nuttig zijn om natuurlijke vijanden en bestuivers te ondersteunen in het landbouwlandschap. Zo zijn we in de toekomst misschien minder afhankelijk van insecticiden én komt het de omgeving ten goede!  

 

Breng je identiteitskaart mee en registreer deze activiteit als vorming voor de fytolicentie!  

Volg je deze demonamiddag als opleiding binnen de fytolicentie dan kan je het programma starten tussen 13 u en 15 u.


Volgende week ontdek je wat er nog meer te beleven valt!  

 

Meer informatie?  

De demodag vindt plaats op dinsdag 13 oktober van 13 u  tot 18 u op de proefvelden ter hoogte van kaasboerderij ’t Groendal (Koolzaadstraat 3, Rumbeke-Beitem).  

Interesse? Schrijf je in via deze link!  

Bekijk het volledige programma op www.inagro.be/tevelde


 

Belangrijke informatie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan!  

 

  • Voor elk evenement werken we met inschrijvingen. We vragen je ook om voor deze demonamiddag in te schrijven via deze link. Het aantal toegelaten bezoekers is beperkt, maar we voorzien een uitgebreid videoverslag na afloop van deze demonamiddag.
  • Deelnemers van de demonamiddag houden minstens 1,5 meter afstand van personeel en andere bezoekers, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht. Breng je eigen mondmasker mee. Handgel wordt ter beschikking gesteld.
  • Bezoekers die ziektesymptomen vertonen worden niet toegelaten tijdens deze demonamiddag.
  • Respecteer de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften tijdens de demonamiddag.

 

Logobanner_InagroTeVelde.png