De meeste rassen in deze proef scoorden goed tot heel goed. Zowel Fairly, Foster, Lucrecia, A1279, A1361 en A1375 zijn aan te raden voor een late lenteteelt. Het intermediair resistentie ras tegen Fol4, 42-109RZ kan in de late lente de standaardrassen nog niet bijbenen. De kroppen zijn minder zwaar en minder goed gevuld. Casey is minder aan te raden voor een teelt in de late lente.   

 
Heel wat nieuwkomers in late lenteteelt kropsla

Casey en 42-109 RZ zijn compacte types met een open kropvorm. De kropvulling varieerde voor sommige rassen sterk naargelang de locatie in de serre. Vooral bij het ras A1375 was dit zeer opvallend. Fairly en Lucrecia vertoonden de beste kropvulling over alle herhalingen heen.   

Casey is een blond type, A1375 is eerder donkerder van kleur.    

A1375 vertoonde een kleine aantasting door rand. Lucrecia had enkel kroppen met beginnende droogrand. Alle rassen hadden wel wat last van geel onderblad. Foster had hiervoor een grotere gevoeligheid dan 42-109 RZ.
  

De compacte, lichte kroppen van 42-109 RZ leidden ook tot een mindereç bakvulling.
 

De broek van Casey en 42-109 RZ was iets meer geschouderd. Vooral bij Casey bemoeilijkte dit het oogsten. Foster vormde meer zijscheuten dan de nieuwe rassen van Gaultier.    

Het volledige verslag is hieronder terug te vinden.
  

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten