Beregening houdt meer in dan gewoon water geven. De droogte teistert ons nu al een tijdje en het is vaak niet eenvoudig om het optimale irrigatietijdstip te bepalen. Dat is immers afhankelijk van de teelt, het gewasstadium en de bodemsoort. In dit nieuwsbericht geven we enkele tips om de beregening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Tips bij het beregenen van groenten

Controleer vooraf het bodemvochtgehalte

De vochtvraag is afhankelijk van het gewasstadium. Controleer vóór het beregenen altijd het bodemvochtgehalte. Een controle van het bodemvocht in de wortelzone kan je bijvoorbeeld gemakkelijk uitvoeren met een grondboor of een spade. Analoge tensiometers of eenvoudige bodemvochtsensoren kunnen ook een handig hulpmiddel zijn voor nauwkeurige metingen.

blog_IRR_20200806.JPG
Bodemvochtsensoren zijn een handig hulpmiddel om het huidig vochtgehalte en het effect van beregenen in kaart te brengen.

 

Correcte afstelling van het beregeningsmateriaal is cruciaal

Check of de beregening op een uniforme manier gebeurt. Dat kan je eenvoudig meten door enkele pluviometers te verspreiden over het perceel. Controleer altijd het debiet of gebruik een manometer om de druk te meten. Bij het beregeningskanon is - afhankelijk van de beregeningskop - 3,5-5,5 bar gewenst. Zorg voor enige overlap tussen de irrigatiestroken om droge stroken te vermijden. Bepaal de grootte van de overlapzone eventueel ook met een pluviometer.

 

Controleer de waterkwaliteit

Van sommige waterbronnen is het belangrijk om de geleidbaarheid (zoutdruk) in het oog te houden. Je kan bij Inagro terecht om de geleidbaarheid op een waterstaal te bepalen met interpretatie van de gemeten waarde.

> Meer informatie.

 

Beregenen van kolen, prei en gezaaide teelten

Bloemkool is een teelt waarbij beregening erg belangrijk is. Meestal komt de beregeningsperiode pas de laatste weken van de teelt, tijdens de fase van koolvorming. Op sommige percelen kan het echter nuttig zijn om kort na planten ook te beregenen of aan te gieten, zodat de planten voldoende weggroeien. Dat is vooral van toepassing op percelen geplant in tweede vrucht, vaak in een uitgedroogde bodem.

Sluitkool (zoals witte en rode kool) en spruitkool zijn teelten die diep wortelen, waardoor beregenen minder prioritair is.

Bij prei kan de productie en kwaliteit sterk toenemen na beregenen. Bovendien zijn er vaak problemen met trips bij prei die te droog staat. Na het planten van de prei op ruggen, gevolgd door aangieten, is de weggroei van de planten meestal geen probleem. Wie echter in droge omstandigheden plant met een Gregoire, riskeert een slechte weggroei. Dat komt omdat de planten vooral bovengronds worden aangedrukt, waardoor er onvoldoende contact is tussen de wortels en de bodemdeeltjes. Beregenen kort na planten kan daarbij zeker nuttig zijn. Hou er ook rekening mee dat het water zeker 15 cm diep in de bodem moet geraken.

Bij gezaaide teelten, zoals spinazie en wortelen, is beregenen tijdens droogteperiodes cruciaal om het gewas voldoende uniform te laten kiemen en opkomen.

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht | Water | -- Crisis --