Veel landbouwers beschikken over stukjes 'verloren' grond. Denk bijvoorbeeld aan kopakkers en rijpaden. In het project Kruisbestuivers onderzoeken we of er op die stukjes grond een bloemenmengsel ingezaaid kan worden om bestuivers te bevorderen. We gaan onder meer na welke mengsels daarvoor geschikt zijn, of de opkomst voldoende is om bestuivers te bevorderen en of het ook technisch haalbaar blijft voor de landbouwer. Een korte stand van zaken vind je in dit nieuwsbericht.

Laat de bloemen maar bloeien

Verspreid over het projectgebied vonden we vier landbouwers bereid om een bloemenmengsel uit te testen ter hoogte van enkele rijpaden of kopakkers. Het mengsel stelden we specifiek samen voor deze proef en bestaat voornamelijk uit grassen (60%), aangevuld met bloemen (40%) met weinig tot geen impact op toekomstige teelten. De bloemen zijn wel bijzonder geschikt voor bijen. Denk bijvoorbeeld aan de korenbloem. De grassen zorgen ervoor dat de gevormde zode sterk genoeg is én bestand is tegen regelmatig berijden tijdens de werkzaamheden in de teelt.

Ondertussen hebben we al één rijpad (Hooglede, bloemkool) en twee kopakkers (Wingene, wortelen industrie; Hooglede, kopakker prei) ingezaaid. Zo willen we nagaan 

  • of dergelijke mengsels geschikt zijn voor toepassing in rijpaden en/of kopakkers,
  • en of ze voldoende in bloei kunnen komen, zodat ze ook voor bijen een gunstig effect hebben.

 

rijpaden.PNGBij Inagro zelf testen we daarnaast verschillende soorten mengsels uit:

  • het bloemenmengsel zoals hierboven beschreven;
  • een mengsel van groenbedekkers;
  • en een standaard grasklaver mengsel.

Deze drie verschillende mengsels werden zowel op rijpaden en kopakkers ingezaaid, maar ook op een onbereden strook (referentie).

Collage_Fotos_Rijpaden_06082020.PNGEerste resultaten

De ingezaaide mengsels in Wingene en in Beitem zijn ondertussen opgekomen. Tijd voor een korte stand van zaken... 

In Wingene is de opkomst van de kiemplanten niet homogeen. Vermoedelijk heeft dat te maken met de gevoeligheid van bepaalde plekken in het perceel. We denken daarbij aan droogte en verstuiving. Hoewel wortelen in principe vroeg gezaaid worden, werd het bloemenmengsel door omstandigheden echter vrij laat ingezaaid (12 juni). Vroeger inzaaien had de opkomst mogelijks ten goede gekomen, al mogen we de impact van de droogte niet onderschatten. Het blijft sowieso interessant om de case verder op te volgen om te weten welke planten nog in bloei komen bij inzaai later in het seizoen.

FotoWingene_Blog06082020.jpg


In Beitem zien we een gelijkaardig beeld: de opkomst is niet overal gelijk. In de strook die er het best bij staat, zien we boekweit in bloei. Ook alle andere ingezaaide kruiden komen goed op. We volgen verder op welke er nog in bloei zullen komen.

De delen die minder goed zijn opgekomen, werden vóór inzaai gebruikt als rijpad. Mede door de droogte was de bodem zo hard als steen. Op die plekken komt er veel melganzevoet in de ingezaaide mengsels de kop opsteken.

beitem.PNG

kruisbestuiversbanddef.PNG