In het MAP is het verboden om kunstmest te gebruiken vanaf 1 september. Er is wel een uitzondering in de groenteteelt. Die stelt dat je tot 31 oktober kan bemesten op voorwaarde dat je bemestingsadvies inwint. Dat is overal van toepassing, dus ook in het groene gebiedstype nul.  

 
Najaarsbemesting in groenten altijd op basis van bemestingsadvies!

Waarom ook op percelen in gebiedstype nul?  

In gebiedstype nul ben je niet verplicht om bemestingsadvies in te winnen voor groentepercelen. MAAR deze stalen gelden in het kader van de uitrijregelgeving, en die is voor alle gebiedstypes gelijk.  

Wat en hoe?  

Op groentepercelen waar je tussen 1 september en 31 oktober nog een bemesting wenst uit te voeren, moet je dat doen op basis van een staalname met bemestingsadvies. De staalname dient te gebeuren tussen 15 augustus en 15 oktober.  

De uitgevoerde bemesting is maximaal het bemestingsadvies over de ganse periode met een maximum van 100 eenheden werkzame stikstof per hectare. Verder ben je beperkt tot maximaal 60 eenheden werkzame stikstof per hectare over een periode van 2 weken. Is het advies bijvoorbeeld 80 eenheden, dan zal je dat moeten splitsen in 2 giften van bijvoorbeeld 40 eenheden met minimaal 2 weken tussentijd.  

Voor groentepercelen in gebiedstype 1, 2 of 3 kan je dat staal ook gebruiken voor de verplichte stikstofstalen. Die staalnames moet je voormelden via SNapp.  


 

Banner_groentenadvies.jpg


 

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht