Tijdens de zomermaanden informeren we je tweewekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.   

  
Graslandupdate Week 31

De afgelopen weken hebben de deelnemers van ons netwerk hun graspercelen voor de derde of zelfs al voor de vierde keer gemaaid. Door het gunstige weer komt er hier ook nog een goede snede van.  

Resultaten van de voorbije twee weken  

Onderstaande figuur geeft de resultaten van de metingen van de afgelopen twee weken weer. Daarna vind je foto's van de opgevolgde percelen.  

200730Graslandupdate31.jpg


  

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij | Vleesveehouderij