2019 ging de geschiedenis in als een jaar met een droog voorjaar en een warme zomer. En laat dat nu net de ingrediënten zijn voor een succesvolle hazen- en konijnencocktail: door de weersomstandigheden van vorig jaar zijn hun aantallen in 2020 drastisch toegenomen. Wat mag en kan je als landbouwer doen om schade te voorkomen of te beperken?

Hazen bestrijden en konijnen bijzonder bejagen

Hoewel hazen en konijnen vaak in eenzelfde adem genoemd worden, zijn het twee totaal verschillende soorten. Ze hebben elk een eigen regelgeving om schade aan gewassen te voorkomen of te beperkenn althans wat de mogelijkheden van de jagers betreft. Maar jagers kunnen in deze tijd van het jaar enkel actie ondernemen als de landbouwer in regel is met de ‘code goede praktijk voor wildschade’. Daarin staat per wildsoort beschreven welke schade je kan verwachten en hoe je die door middel van afweren kan proberen te voorkomen of te beperken. Vaak zet afweer weinig zoden aan de dijk, maar zonder afweer mag en kan een jager niets ondernemen.

Hazen en konijnen afweren

Om hazen en konijnen van je percelen te weren, moet je minstens één van de verplichte basismaatregelen toegepast hebben. Je kan kiezen tussen het plaatsen van:

  • een bewegende pop, min. 1 per 4 ha;
  • een omheining, min. 50 cm hoog, max. 5 cm maaswijdte, min. 1 mm draaddikte of kippengaas, bij voorkeur ook 15 cm ingegraven (weliswaar optioneel);
  • boombescherming (uiteraard enkel indien van toepassing).


Hazen bestrijden

Als het succes na afweren uitblijft en je gewassen nog steeds schade ondervinden, kan je bestrijding op hazen aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Daarvoor moet je als landbouwer:

  • je jachtrechthouder schriftelijk in gebreke stellen. Dat klinkt heftig, maar het is niet meer dan een formaliteit want meestal duid je je jachtrechthouder ook aan als ‘nieuwe’ bestrijder.
  • een aanvraag voor bestrijding indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en een bestrijder naar keuze aanduiden (meestal uiteraard dezelfde jachthouder). Dat kan met dit formulier.

Je jachtrechthouder kan minstens 24 u na melding beginnen bestrijden (waarvan minstens één halve werkdag) bij het ANB, en dat enkel tijdens het officiële uur van zonsopgang en zonsondergang.

Bijzondere bejaging van konijnen

Als afweer van konijnen faalt, kan jouw jager bijzondere jacht aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met dit formulier. Dat kan in principe voor de hele periode waarin de reguliere jacht van konijn niet geopend is, met andere woorden van begin maart tot en met 14 augustus.

Bijzondere jacht kan dan 24 u na melding (waarvan minstens één halve werkdag) aangevangen worden, enkel tijdens het officiële uur van zonsopgang en zonsondergang.

Schadevergoeding

In sommige gevallen kan de landbouwer ook een schadevergoeding aanvragen, maar dan moeten de hazen en/of konijnen afkomstig zijn uit een natuurterrein waar de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden, wat in de praktijk maar heel zelden voorkomt.