Tijdens de zomermaanden informeren we je tweewekelijks over de toestand op de graspercelen. Na een periode van droogte, gevolgd door de nattere periode, zijn de meeste percelen fris groen. Je leest er alles over in dit nieuwsbericht.

Graslandupdate Week 29

In juli is het gras gewoonlijk houterig van structuur, met een hogere ruwe celstof. Momenteel staat het er echter zeer fris bij. De stikstofmineralisatie in de bodem is dan ook sterk op gang gekomen. Dat is ook te merken aan het hoger ureumgehalte in de melkgift. Durf het eiwit dan ook kritisch bij te sturen in het rantsoen naar meer bestendig eiwit als het ureumgehalte in de melk is gestegen na beweiden. Door de huidige mineralisatie pas je best op met kunstmest op de maaipercelen. Bekijk zeker wat er al is bemest, en hoeveel je al hebt afgevoerd met het gras. Bij zwaardere snedes zal er meer stikstof zijn afgevoerd.


Resultaten van de voorbije twee weken

Onderstaande figuur geeft de resultaten van de metingen van de afgelopen twee weken weer. Daarna vind je foto's van de opgevolgde percelen.

200716_Graslandupdate29.jpg
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij