Voldoende drinkwater van een goede kwaliteit is van groot belang voor elke veehouder. Toch blijkt het de laatste jaren niet altijd even evident te zijn om voldoende kwalitatief drinkwater te hebben. Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende waterbronnen, elk met hun specifieke kwaliteit en aandachtspunten. Vaak is een vorm van waterbehandeling noodzakelijk om de chemische en/of bacteriologische kwaliteit van het water bij te sturen, zodat je het water zonder problemen kan inzetten als drinkwater. Maar hoeveel kost dat (behandeld) water nu eigenlijk op jouw bedrijf?

Hoeveel kost het drinkwater van jouw dieren? Jouw input helpt!

Is het behandelde water effectief goedkoper dan leidingwater? In het project “Bruikbaarheid van diepdrainagewater als drinkwater voor varkens” berekenen we de effectieve kostprijs van het drinkwater op jouw bedrijf. Op basis van zowel de investeringskosten als de verbruiks- en onderhoudskosten berekenen we hoeveel jouw water kost per m³. We vergelijken dat met de kostprijs van leidingwater in jouw streek.

Wil je ook van jouw waterbron weten hoeveel ze kost per m³ of wil je weten wat een bepaalde behandeling op jaarbasis kost per gebruikte m³ water? Geef ons een seintje en wij rekenen het voor jou uit. Neem contact op met An Cools via an.cools@inagro.be.

drinkwater2.jpg


Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en door: Ag-fer bvba Fermanox, Air Liquide, BIVIT NV, Boerenbond, Drainage Ghewy, Ecowater Systems Benelux, Feed for Tomorrow, Forfarmers bvba, Hydris Engineering, Omni-Drain bvba, Rits Gebroeders BVBA, Voeders Hillewaere, Indufarm NV, en Waterschoot HQ-line bvba.

innoveren.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij | Pluimveehouderij | Varkenshouderij