Eind september vorig jaar lieten we jullie al kennismaken met de mijnsite van Martinet in Charleroi. Op die site zal biomassa aangeplant worden voor de productie van energie en materialen. Dat gebeurt in het Interreg-project New-C-Land. We lanceerden toen ook een oproep om ideeën aan te brengen voor de invulling van de site. In juni van dit jaar werd de winnaar van de open call geselecteerd. Benieuwd? Lees dan snel verder!

Het aanplantingsproject op Martinet krijgt vorm!

Zoals we al schreven in het nieuwsbericht ‘Oproep tot projectideeën voor de Martinet-site in Charleroi’ is de Martinet-site een verlaten steenkoolmijn, koolwasserij en brikettenfabriek. Sinds de jaren '70 heeft de natuur vrij spel op de site van 50 hectare.

Maar door de industriële activiteiten is de bodem van de site verontreinigd. Daarom legde Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT-ULiège) in 2013 een wilgenplantage aan op een deel van de site om de effecten van bodemsanering door bomen te bestuderen (= fytomanagement). In 2015 sloot ValBiom zich aan bij het project en werd er actief samengewerkt met de stad Charleroi. Daardoor werd in 2018 een overeenkomst opgesteld waarin de stad een oppervlakte van 8 ha ter beschikking stelde. Later werd er een open call tot projectideeën gelanceerd en werd een netwerkmoment op de site georganiseerd.

Het winnend project is bekend!

De adviescommissie benoemde een multidisciplinair team tot winnaar van de open call. Het team is een samenwerkingsverband tussen Les Marneurs, BeVert en CRA-W en zal aandacht hebben voor landschap, architectuur, stedenbouw, biomassa-expertise, ecologische engineering, agronomie en economie. Het is de bedoeling om het erfgoed op de site zo goed mogelijk te bewaren en op een gepaste manier om te gaan met de omgeving waarin de site zich bevindt.

Het partnerschap sluit aan bij de filosofie van Martinet waarin duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel wordt gedragen. Vandaag herbergt de site al de brouwerij “La Manufacture Urbaine”, de bakkerij “Levures sauvages” en de wijngaard “Vignoble du Martinet”. De site wordt ook doorkruist door meerdere wandelpaden en -routes, waaronder de “Boucle Noire”, een langeafstandswandelroute. Al die initiatieven dragen bij tot de revitalisering van de site en motiveren de stakeholders om een geschikt masterplan op te stellen.

Een nieuwe experimentele productielocatie aan de voet van een terril

Concreet zal het gebied, dat door de stad Charleroi ter beschikking wordt gesteld, worden opgedeeld in twee zones voor de productie van biomassa:

  • een recent ontruimd kerngebied van ongeveer 2 hectare dat wordt gereserveerd voor de aanplanting van miscanthus. Ook de wilgenaanplant van GxABT-ULiège bevindt zich in dit gebied en zal verder worden onderhouden;
  • een berkenbos van ongeveer 3 hectare dat duurzaam zal worden beheerd voor het behoud en de bescherming van de bestaande fauna en flora.

Berkenbos.jpg


Naast deze twee gebieden zal de hele site zodanig worden beheerd dat de verschillende erfgoedelementen en intrinsieke landschappelijke kwaliteiten van de site worden versterkt. Het uiteindelijke doel is om in een extra korte keten energie te produceren die gebruikt kan worden door bedrijven actief op de site.


Oproep: vul jij onze cartografische tool aan?

Gelijkaardige projecten kunnen ook opgestart worden op andere sites zonder bestemming. Daarom brengen de projectpartners van New-C-Land marginale gronden letterlijk in kaart. Om de cartografische tool te voeden, lanceert het team een oproep naar eigenaars/beheerders van potentiële sites (landbouwers, steden en gemeenten, bedrijven). Ook als je als landbouwer biomassa gebruikt voor bijvoorbeeld de productie van warmte, word je uitgenodigd om die info aan te vullen in de tool. Zo krijgen we een beter beeld van het biomassapotentieel in de regio België-Frankrijk. Je kan zelf kiezen of de informatie publiek beschikbaar is of enkel toegankelijk is voor de leden van het New-C-Land-consortium. Je kan de tool terugvinden op www.sitesforbiomass.eu.

Meer info

Heb je vragen over dit artikel of de cartografische tool? Neem dan contact op met Sophie Waegebaert door een mail te sturen naar sophie.waegebaert@inagro.be of telefonisch contact op te nemen via 051 14 03 30.


Het project New-C-Land is gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met steun van OVAM, provincie West-Vlaanderen en Wallonië. Meer info op www.interreg-fwvl.eu.

LogoProjets_NewCLand.png


Dit artikel is gebaseerd op een artikel dat verscheen in ValBioMag: [Charleroi] Le projet de plantation se dessine sur le Martinet : découverte du lauréat de l’appel à idées (22.06.2020, https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/charleroi-le-projet-de-plantation-se-dessine-sur-le-martinet-decouverte-du-laureat-de-lappel).