In dit bericht informeren we je graag over het Europese project Nutri2Cycle. Dit project beoogt het sluiten van nutriëntenkringlopen om op die manier een duurzame landbouw te garanderen. Ben je benieuwd naar nieuws en updates over het project? Lees dan zeker verder!

Nieuws uit Nutri2Cycle

Het project Nutri2Cycle ging van start in oktober 2018. Inagro is één van de 19 partners. Aangezien het project reeds even loopt willen de onderzoekers graag een update geven over de lopende zaken via hun driemaandelijkse nieuwsbrief. Wij zetten de belangrijkste zaken even op een rijtje.


Bewerkte varkensmest ter vervanging van kunstmest?

De verwerking van varkensmest krijgt steeds meer aandacht in Europa, vooral in gebieden met grote mestoverschotten zoals bv. Vlaanderen. Varkensmest kan worden verwerkt tot producten en worden omgezet in herwonnen meststoffen die hoge concentraties koolstof (C), fosfor (P), kalium (K) en/of stikstof (N) bevatten. Dit is namelijk belangrijk voor de groei van gewassen. Meer informatie over dit artikel vind je terug via deze link.


Veldproeven in Italië en Ierland

We berichtten reeds vaker over de lopende veldproeven binnen Inagro, maar in het kader van het project Nutri2Cycle zijn er ook een aantal veldproeven lopende bij Europese partners. Binnen de Universiteit van Milaan wordt de waarde van digestaat als meststof bij de teelt van rijst nagegaan. Meer informatie hierover vind je terug via deze link.  

Ook binnen Teagasc (Ierland) gaat men de effectiviteit en kwaliteit van verschillende herwonnen meststoffen na. Meer info vind je hier terug. Bekijk ook zeker en vast dit filmpje


Nutri2Cycle op ESNI

Op 26-27 oktober gaat het ESNI-event door. Op de conferentie zal een volledige sessie gewijd worden aan Nutri2Cycle om het sluiten van nutriëntenkringlopen te stimuleren en zo een duurzame ontwikkeling te garanderen. Meer informatie en inschrijven kan via deze link.


Verder wordt de pilootproef die doorging in onze eigen biogasinstallatie vermeld en wordt er binnenkort een grootschalige enquête opgestart. Hiermee willen de onderzoekers nagaan hoe consumenten omgaan met het sluiten van nutriëntenkringlopen en of ze er een meerprijs voor willen betalen. 

2020702_N2C.png