In het noorden van Gent is een nieuw woon- en leefproject gevestigd: de Nieuwe Dokken. Via anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kon je zelf ontdekken tijdens de webinar die plaatsvond op 26 juni. Heb je dit gemist, maar ben je toch geïnteresseerd? Klik dan zeker verder!

Herbekijk de virtuele excursie naar de Nieuwe Dokken

Het duurzame stadsontwikkelingsproject ‘de Nieuwe Dokken’ in Gent heeft tot doel kringlopen te sluiten. Om dat te bereiken, wordt het ZAWENT-concept toegepast. ZAWENT staat voor 'Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning'. 'De Nieuwe Dokken' zuivert het eigen afvalwater, wekt hernieuwbare energie op en recupereert nutriënten uit het afvalwater en keukenafval. Voor dat laatste staat anaerobe vergisting in.

De UASB-installatie (upflow anaerobic sludge blanket reactor) van DuCoop vergist het zwarte water en keukenafval van de site. Uit het effluent van de installatie wordt de fosformeststof struviet geproduceerd.

Om kruisbestuiving tussen de landbouwsector en de stedelijke omgeving in circulaire economie te bewerkstelligen, organiseerde Biogas-E op 26 juni een webinar met virtuele excursie in het kader van het project Pocket Power.

>> Herbekijk de virtuele excursie naar DuCoop.

>> Herbekijk de volledige webinar.


Haalbaarheidsscan

Pocketvergisting helpt bij de vermindering van de broeikasgasemissies en stelt de landbouwer in staat om zelfvoorzienend te zijn op het vlak van energie. Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn? Goed nieuws! Want in het project Pocket Power worden er gratis haalbaarheidsscans uitgevoerd. Met behulp van een aantal hypotheses en enkele gerichte vragen kunnen we nagaan of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om van pocketvergisting een rendabele investering te maken.

Meer info?

 


Het project Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

20200710_VLAIO.jpgGekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen