Door het wegvallen van herbiciden en erkende toepassingen wordt het steeds moeilijker om de percelen onkruidvrij te houden. In een aantal teelten gaan we na in welke mate het mogelijk is om herbicidetoepassingen geheel of gedeeltelijk te vervangen door een mechanische bestrijding. Het gebruik van praktijkrijpe en betaalbare machines staat daarbij centraal. Via tekst én beeld brengen we in dit nieuwsbericht verslag uit van onze eerste bevindingen.  

 
Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek

In het voorjaar van 2020 is het demonstratieproject "Onkruidbestrijding 2.0 met een slimme combinatie van chemie en techniek" van start gegaan. Daarin zoekt Inagro samen met KBIVB/IRBAB, Hooibeekhoeve en proefhoeve Bottelare uit in welke mate mechanische onkruidbestrijding een vervanging of aanvulling kan zijn om wortelen, knolselder, witloof, cichorei en mais onkruidvrij te houden. Door het wegvallen van actieve stoffen en erkende middelen wordt het in bepaalde teelten immers steeds moeilijker om het onkruidspectrum volledig te bestrijden.   

Praktijkrijpe machines  
Er wordt dus steeds vaker gelonkt naar methodes om het onkruid mechanisch te bestrijden. De machines hebben de afgelopen jaren grote evoluties doorgemaakt, worden steeds efficiënter en hebben een steeds grotere capaciteit. In dit project zetten we vooral machines in die betaalbaar en praktijkrijp zijn en waar al ervaring mee opgebouwd is, met andere woorden: machines die klaar zijn voor gebruik door de landbouwer of loonwerker. Afhankelijk van de teelt wordt er gebruik gemaakt van wiedeggen, schoffelmachines en branders.  
Combinatie met herbiciden  

In heel wat teelten is een volledige mechanische onkruidbestrijding nog niet meteen aangewezen. Daarom gaan we na of deze techniek gecombineerd kan worden met herbicidetoepassingen om de toegepaste dosis per hectare te reduceren. Dat kan gebeuren door enkel in de rij te spuiten of door een bespuiting te vervangen door een doorgang met de wiedeg, brander of schoffel.  
Teelten  
De teelten waarin we de proeven aanleggen, zijn niet toevallig gekozen. Het zijn teelten waarin de projectpartners op vandaag haalbare en betaalbare toepassingen mogelijk zien. In wortel, witloof, knolselder (Inagro), mais (Hooibeekhoeve en proefhoeve Bottelare) en cichorei (KBIVB/IRBAB) zijn er op korte termijn oplossingen en kansen voor landbouwers en loonwerkers. Telkens ligt de klassieke volleveldsbespuiting aan als referentie en wordt er in de andere objecten gevarieerd met rijbespuitingen, branden en schoffelen.  
Stand van zaken begin juli: knolselder, witloof en wortel  

Door de coronamaatregelen is het niet zo eenvoudig om bezoeken aan het proefveld te organiseren. Maar we willen je de huidige situatie in het veld niet onthouden. Daarom vind je hier een korte stand van zaken. We maakten ook enkele video’s, zodat je de situatie in het veld kan bekijken.  
In knolselder ligt naast de klassieke volleveldsbespuiting een object aan waar we in de rij spuiten met een klassiek schema en schoffelen in de rij. Begin juli was dat effect duidelijk zichtbaar. Dat zie je ook in onze video. Kort erna hebben we alle bovenstaande onkruiden weggeschoffeld tussen de rijen. In een derde object behandelen we volledig mechanisch. Daar rijden we voorlopig enkel door met de wiedeg om het perceel onkruidvrij te houden. Dat lukt tot nu toe aardig, maar het vraagt wel wat doorgangen van de wiedeg.  
Rijenbespuiting_knolselder_JV_Inagro.JPG
Foto 1. Rijenbespuiting in knolselder
 
In witloof liggen vier objecten aan. De eerste twee objecten behandelen we vrij klassiek. Het eerste object werd gespoten na zaai en het tweede werd kort na zaai gebrand. De vervolgbehandelingen volgen een klassiek volleveldsspuitschema. Bij het derde en het vierde object werd er gebrand na opkomst. In witloof is dat mogelijk, omdat het groeipunt vrij diep zit en niet kapot gaat bij het branden. Alle bovenstaande onkruiden daarentegen worden zeer goed bestreden. In de biologische teelt is dat een gangbare toepassing, maar ze biedt dus ook kansen in de gangbare teelt. Vooral tegen melganzevoet is dit een zeer efficiënte techniek. Het verschil tussen object 3 en 4 ligt in de combinatie herbiciden na branden, maar daar zijn nu nog geen grote verschillen waar te nemen. In deze video zie je de gewasstand begin juli en wordt er gefocust op de techniek branden na opkomst.  
 
Branden_witloof_JV_Inagro.JPG
Foto 2. In witloof kan je ook branden in na opkomst.  
In wortelen spuiten we alles, behalve de referentie, in bandbespuiting. Enkel de bovenkant van de rug wordt dus gespoten. Tussen de rijen wisselen we schoffelen en branden af. In een later stadium zullen we nog een onderscheid maken tussen het opnieuw aanaarden van de ruggen en branden of spuiten tussen de rijen om bovenstaande onkruiden te onderdrukken. Begin juli waren er tussen de verschillende objecten amper verschillen op te merken. Zodra er verschillen zichtbaar zijn, zullen we je een update bezorgen via onze nieuwsbrief.  
20200706_MOB_Wortel_JV_Inagro.jpg
Foto 3. Mechanische onkruidbestrijding in wortel
 
Loonwerkers  

Tot slot nog dit: in de looptijd van het project worden loonwerkers actief betrokken. Niet elke landbouwer zal immers tijd en middelen willen of kunnen investeren in de mechanische onkruidbestrijding. Een mechanische onkruidbestrijding vraagt ook een andere aanpak en denkwijze. Door dit uit te besteden, lijkt het erop dat er voor loonwerkers een mooie rol is weggelegd. Geïnteresseerde loonwerkers kunnen hun interesse kenbaar maken bij een van de projectpartners.  
Meer info  
Logobanner_PDPOOnkruidbestrijding2.0_3 (1).jpg

 

 
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht