In eerdere nieuwsberichten brachten we je op de hoogte van het Interreg-project New-C-Land waarin we op zoek gaan naar marginale sites waarop aanplantingen met biomassa mogelijk zijn. Eén van de doelstellingen van het New-C-Land-consortium is een online kaart ontwikkelen die de sites (met biomassapotentieel) en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert. Die kaart is nu online beschikbaar, en ook jij kan ze aanvullen!

Ontdek de cartografische tool van New-C-Land en voeg jouw project toe!

In New-C-Land willen we enerzijds onbenutte sites in kaart brengen (bv. moeilijk bereikbare gronden, laagproductieve gronden, tijdelijk braakliggende gronden, vervuilde gronden). Die gronden kunnen dienst doen voor de productie van biomassa (miscanthus, hennep, korte omloophout, grassen, hoogstammen) die vervolgens ingezet kan worden voor energie of materialen. Anderzijds identificeren we eindgebruikers van biomassa om zo producenten en gebruikers van biomassa met elkaar in contact te brengen en dus lokale waardeketens te creëren.

 

Waarvoor kan de biomassa ingezet worden?

De teelt van biomassa draagt bij tot de ontwikkeling van de bio-economie. Biomassa kan gebruikt worden in meerdere sectoren:

  • bio-energie: vergisting, biobrandstoffen, houtenergie.
  • ecologisch bouwen: isolatie- en bouwmaterialen.
  • beheer van groene ruimte, land- en tuinbouwgebieden: mulch als antwoord op het verbod op herbiciden.
  • bioraffinage: extractie van waardevolle moleculen voor de productie van chemicaliën gebruikt in de farmacologie, cosmetica ...
  • textiel: hennep, linnen ...

 

Waarom een onbenutte of marginale site gebruiken?
 
Een onbenutte site is een gebied dat niet geschikt is voor voedselproductie of een vastgoedproject, maar waaraan wel een waarde kan worden toegekend door de productie van plantaardige biomassa. Door de site in te vullen, wordt het marginale karakter een economische en ecologische kans voor de beheerder. We spreken dan over een site met potentieel voor biomassaproductie.
 
Opmerking: we benadrukken hier graag nog even expliciet dat we enkel gronden selecteren die niet gebruikt kunnen worden voor de productie van voedsel. Ook gronden waarop een rijke biodiversiteit aanwezig is, sluiten we uit. Dergelijke gronden kunnen we immers niet als ‘marginaal’ beschouwen.
 
Ontwikkeling van een cartografische tool?
 
De informatie die we al verwierven (locatie van een site of een eindgebruiker van biomassa), verzamelden we in een online cartografische tool (Figuur 1).
Met die tool willen we de ontwikkeling van lokale biomassasectoren aanmoedigen (vergisting, ecologisch bouwen …). De tool is gebruiksvriendelijk en tweetalig opgemaakt. Onderstaande informatie kan je raadplegen:
  • openbare gegevens (locatie, aan- of afwezigheid van vervuiling, biodiversiteit …);
  • input van gebruikers die plantaardige biomassa willen afnemen en aankopen;
  • informatie van de beheerders van verlaten terreinen die de sites willen ontwikkelen.

20200701_Cartografie newcland.jpg
Figuur 1: de cartografische tool van New-C-Land.

 

Oproep: vul jij onze cartografische tool aan?
 
Om de cartografische tool te voeden, lanceert het team van New-C-Land een oproep naar eigenaars/beheerders van potentiële sites (landbouwers, steden en gemeenten, bedrijven). Ook als je als landbouwer biomassa verbruikt voor bijvoorbeeld de productie van warmte word je uitgenodigd om deze info aan te vullen in de tool. Zo krijgen we een beter beeld van het biomassapotentieel in de regio België-Frankrijk. Je kan zelf kiezen of de informatie publiek beschikbaar is of enkel toegankelijk is voor leden van het New-C-Land-consortium.
 
 
Meer informatie?
 
Wens je meer informatie, raadpleeg dan de brochures voor biomassaproducenten en biomassagebruikers of neem een kijkje op de website www.newcland.eu! De cartografische tool is bereikbaar via https://sitesforbiomass.eu/.
 
Heb je vragen, contacteer dan Sophie Waegebaert via sophie.waegebaert@inagro.be of 051 14 03 30. Het New-C-Land-team is ook bereikbaar via info@newcland.eu.
De cartografische tool is nu online beschikbaar en kan je raadplegen via https://sitesforbiomass.eu. Via deze website kan je ook jouw site of biomassagebruik kenbaar maken!
 

Het project New-C-Land is gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met steun van OVAM, provincie West-Vlaanderen en Wallonië. Meer info op www.interreg-fwvl.eu.

20200708LogoProjets_NewCLand21319.jpg20200708Europese21319_2.jpg