Het nieuwe nutriëntenplatform NUTRICYCLE VLAANDEREN, onder de operationele leiding van UGent en met de financiële steun van de Vlaamse overheid, wil de transitie maken van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen. Om dat te verwezenlijken worden er vier werkgroepen opgericht die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal. Door deel te nemen aan deze werkgroepen kan je actief bijdragen tot de inhoudelijke discussies en de nutriëntenomslag concreet vormgeven.

Maak actief deel uit van de omschakeling van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie!

NUTRICYCLE VLAANDEREN heeft tot doel alle bestaande Vlaamse initiatieven rond nutriëntenrecyclage te ondersteunen en te connecteren, onder meer door informatiedoorstroming en samenwerking tussen projecten te faciliteren. Het heeft ook de rol van een eerstelijnsfunctie, waarbij advies gegeven kan worden aan initiatiefnemers. In de schoot van het platform worden een aantal inhoudelijke werkgroepen opgericht die zullen werken rond concrete acties en maatregelen om de omslag naar nutriëntenrecuperatie te faciliteren en te realiseren.  
 

Visie – naar het sluiten van nutriëntenkringlopen en het beperken van verliezen naar het milieu

De kernopdracht van NUTRICYCLE VLAANDEREN bestaat erin om de transitie van verwijdering naar recuperatie te realiseren voor nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen. Die transitie beoogt een overgang van primaire naar secundaire grondstoffen, waarbij minerale nutriënten worden gerecupereerd:

  • binnen de landbouw en tussen landbouwsubsectoren
  • uit industriële en huishoudelijke afval- en nevenstromen met opwerking naar toepassingen in landbouw en chemie.

Daarin spelen ook de chemische sector, milieutechnologie en de energiesector een belangrijke rol.
 

Werkgroepen

Via werkgroepen wil NUTRICYCLE VLAANDEREN een dynamische interactie tussen de vijf doelgroepen (landbouw, bedrijfsleven, kenniscentra, middenveldorganisaties, overheid) realiseren, waarbij elke werkgroep focust op een specifiek deelaspect van het transitieverhaal. Volgende werkgroepen worden opgericht:

  • Transitie nutriëntenrecuperatie uit mest
  • Transitie nutriëntenrecuperatie uit afvalwater
  • Transitie nutriëntenrecuperatie uit de agrovoedingsketen
  • Duurzame afzet en duurzaam bodemgebruik

 

Meer info vind je via Call for interest.pdfCall for interest.pdf. Inschrijven voor deze werkgroepen kan via deze link. Voor meer info kun je nutricycle.vlaanderen@ugent.be contacteren.

 

2020701__N2C.png
VlaamseOverheid.jpg 


 
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Energie En Groene Grondstoffen | Water