Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Sinds de neerslag van vorige week zijn heel wat percelen gemaaid. Op de gemonitorde percelen hebben we een grasgroei van 127,5 kg DS per dag genoteerd. Ontdek er alles over in deze update.  

 
Graslandupdate Week 26

De maaier goed afstellen kan snellere hergroei bevorderen. Door de snede iets hoger te maaien (7 à 8 cm in plaats van 5 à 6 cm) stimuleer je het gras. Te kort te maaien beschadigt namelijk de groeipunten, met tragere hergroei tot gevolg. De plant moet dan putten uit de reserves uit de wortelen. Lager maaien heeft eigenlijk ook weinig zin, aangezien er amper voederwaarde in zit. Controleer in het veld nog eens of alles goed afgesteld staat.  

Onderstaande figuur geeft de resultaten van de metingen van deze week weer. Daarna vind je foto's van de opgevolgde percelen.  

Graslandupdateweek26a.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij | Vleesveehouderij