Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen, maar ben je nog onvoldoende op de hoogte van de voordelen ervan? Via onze webinar leer je de producteigenschappen en de landbouwkundige waarde van herwonnen meststoffen kennen.    

 
Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Herwonnen meststoffen hebben verschillende oorsprong
Dierlijke mest, stedelijk afval (voedselafval, keukenafval of groenafval uit recreatiegebieden) of menselijk afval (rioolslib) zijn mogelijke invoerstromen om herwonnen meststoffen te produceren. Deze producten moeten eerst een behandeling ondergaan, zoals scheiding, compostering of anaerobe vergisting vooraleer je ze als herwonnen meststof op je velden kan aanbrengen. Zeker bij een streven naar circulaire landbouw bieden herwonnen meststoffen een meerwaarde.

Praktijkonderzoek naar landbouwkundige waarde
Tijdens een meerjarige veldproef in Wingene testen we meerdere herwonnen meststoffen uit en onderzoeken we hun landbouwkundige waarde:
• dunne fractie van digestaat
• ammoniumsulfaat van zure luchtwassers
• ammoniumnitraat uit een stripper-scrubberinstallatie
• varkensurine van een VeDoWS-staltype.
 

Webinar in plaats van proefveldbezoek
Net zoals in 2019 wilden we dit voorjaar opnieuw een proefveldbezoek organiseren om landbouwers, adviseurs, producenten… te informeren. Omwille van de COVID-19-maatregelen moesten we noodgedwongen uitkijken naar een alternatief om de proefveldresultaten tot bij onze doelgroepen te brengen. Zo maakten we een filmpje met impressies van de gewasstanden. Dat filmpje integreerden we in een webinar op 18 juni met bijna 60 aanwezigen. Ook kwamen de producteigenschappen en landbouwkundige waarde van de verschillende herwonnen meststoffen in onze webinar aan bod. Verplaatsingen uitsparen en eenvoudige deelname vanuit je thuisomgeving hebben de deelnemers als zeer positief ervaren.    


Link naar onze webinar en meer info
 

  • Hier kan je onze webinar opnieuw bekijken.
  • Wil je meer weten over de specifieke eigenschappen van herwonnen meststoffen? Het Farmers platform van Nutriman  lijst ze allemaal voor jou op. Klik hier.
  • Op de website van ReNu2Farm vind je ook meer info over initiatieven rond herwonnen meststoffen: www.nweurope.eu/renu2farm
  • De website van Nutri2Cycle biedt ook heel wat informatie over herwonnen meststoffen: www.nutri2cycle.eu/

 

20200623webinar.png