Graag nodigen wij u uit voor een online discussiegroep over bodemleven en bodemkwaliteit in de akkerbouw. Deze online bijeenkomst vervangt het geannuleerde event van 31 maart.

Discussiegroep: bodemleven en bodemkwaliteit in de akkerbouw
Programma:

In het project SoildiverAgro zoeken 22 Europese partners samen naar beheermethoden en teeltsystemen die de bodembiodiversiteit verbeteren. Het doel daarbij is de externe productiemiddelen (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, arbeid) te verminderen zonder in te boeten aan gewasproductie en –kwaliteit. De Vlaamse projectpartners ILVO, PSKW en Inagro nodigen je uit om op 30 juni online mee te denken over het bodemleven en de bodemkwaliteit in de akkerbouw. Met jouw inbreng kunnen proeven met groenbedekkers mee vorm gegeven worden. (Deze online bijeenkomst vervangt het geannuleerde event van 31 maart)

Vanaf dit jaar wordt door Inagro een proef uitgevoerd waarbij de impact op korte en langere termijn van groenbedekker(mengsel)s wordt nagegaan op bodemleven en -kwaliteit in functie van de (biologische) aardappelteelt. We zullen hierbij in de 2 jaar voorafgaand aan een teelt aardappelen telkens vier groenbedekker(mengsels)s zaaien. Na de aardappeloogst worden deze opnieuw geïnstalleerd om ook de waarde als vanggewas te onderzoeken. Daarnaast zal ook gekeken worden naar de invloed op de opbrengst en de kwaliteit van de hoofdteelten. Daarbij wordt het leveren van agro-ecosysteemdiensten opgevolgd (o.a. invloed van de groenbedekker op de stikstofbeschikbaarheid voor het volggewas).

ILVO onderzoekt met een reeds gestarte meerjarige proefopzet hoe en in welke mate plantaardige en dierlijke productie geïntegreerd kunnen worden. Enerzijds wordt het effect van het al dan niet behandelen van stromest van herkauwers op de koolstofsequestratie en de stikstofefficiëntie onderzocht in een akkerbouw-groenteteelt rotatie. Daarnaast wordt gekeken wat de invloed is van het al dan niet benutten van een snede van een groenbedekkermengsel op de aanbreng van koolstof en stikstof, en op de stikstofbeschikbaarheid voor het volggewas.

Voor wie?

Biologische en gangbare telers, zowel zij die al sterk investeren in bodemkwaliteit als zij die inspiratie zoeken om ervoor te gaan. Ook adviseurs en andere stakeholders zijn erg welkom.

Hoe?

In de huidige situatie kunnen we niet fysiek bijeenkomen. Daarom voorzien we een online forum op dinsdag 30 juni om 13u00.
We plannen een bijeenkomst van twee uur om mogelijkheden en knelpunten bij de verbetering van bodemkwaliteit te bespreken en om te discussiëren over deze proefopzetten op basis van uw ervaring.

Graag laten weten of je (eventueel) deelneemt via deze link. Nadien sturen we jou de informatie hoe je kan deelnemen en zorgen ervoor dat dit makkelijk toegankelijk is.

Kan je er niet bij zijn op de discussiegroep?
Of zie je een online sessie niet zitten? Dan nog horen we graag hoe jij erover denkt of met welke vragen jij zit.
Mail je bedenkingen, ideeën en/of vragen wat betreft de proefopzet van Inagro naar: jasper.vanbesien@inagro.be en dat van ILVO naar: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be of bel 051 14 03 06 (Inagro, bereikbaar iedere werkdag) of 09 272 26 73 (ILVO, bereikbaar iedere werkdag)
 

BANNER_SoildiverAgro_06052020.png
 
Het Horizon 2020-project SoildiverAgro komt tot stand met financiële steun van de Europese Unie. - http://soildiveragro.webs.uvigo.es/
 
 
LogoBannerSoilDiverAgro.jpg
Praktisch:
Datum:
dinsdag 30 juni 2020
Begintijd:
13u00
Eindtijd:
15u00
Locatie:
In de huidige situatie kunnen we niet fysiek bijeenkomen. Daarom voorzien we een online forum.
Kostprijs:
Gratis deelname.
Inschrijven:
 

Graag laten weten of je (eventueel) deelneemt via deze link. Nadien sturen we jou de informatie hoe je kan deelnemen en zorgen ervoor dat dit makkelijk toegankelijk is

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Bodem En Bemesting