Howest maakte verschillende prototypes die ons moeten helpen om een innovatief hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen te ontwikkelen. Momenteel testen we die prototypes volop met veldsla, spinazie en rucola. Via de tests verzamelen we zoveel mogelijk info over de teelten en teeltsystemen.  

 
Tests met prototypes voor de hydroteelt van dicht gezaaide gewassen

In een vorig artikel las je dat we via bijeenkomsten met stakeholders uit de glastuinbouwsector luisteren naar de noden en wensen voor een nieuw hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen. Met de verkregen info gingen we aan de slag. Er zijn verschillende prototypes gemaakt en getest in Vlaanderen en Nederland.   


Via tests knelpunten vinden en oplossen  

We testen nog met verschillende irrigatiesystemen om na te gaan welk systeem het meest geschikt is. In de serre van Inagro zijn de tests voornamelijk uitgevoerd op eb- en vloedtafels terwijl de Nederlandse Proeftuin Zwaagdijk test op floating-systemen. Wij zaaien meteen op een substraat, in Nederland zaaien ze op gaas.
irrigatiesystemen_Inagro_Zwaagdijk.PNG
Op de linkse foto zie je het prototype bij Inagro, gezaaid op substraat. Op de rechtse foto zie je het systeem in Nederland, gezaaid op gaas.  


Kiemproblemen overwinnen bleek een eerste hindernis te zijn. Een homogene kieming is namelijk essentieel om verschillen aan te tonen in andere aangebrachte variaties, zoals zaaidichtheid. Bij veldsla en rucola lijken deze problemen nu grotendeels opgelost, maar bij spinazie is de kieming nog vaak ondermaats. Een behandeling van het zaad vóór het zaaien zou de kieming verbeteren.
kiemen_hy4dense.PNG
Op de foto zie je dat de spinaziezaadjes moeilijk kiemen.


De kleur van één van de prototypes bleek ook een invloed te hebben bij de testen in de serre. Bij hoge instraling veroorzaakte de zwarte kleur temperaturen tot boven 50 °C ter hoogte van de planten, waardoor deze kort na kieming afstierven. We schilderden de platen wit en zagen een grote verbetering, maar verder onderzoek is nog nodig.
zwart_wit_hydrosysteem.PNG
Op de foto links zie je dat de planten door de hoge temperaturen afsterven in een zwarte plaat. Op de foto rechts zie je dat de planten veel beter opgroeien in een witte plaat.  

Ondertussen loopt ook onderzoek met verschillende substraten. De Universiteit van Essex test in het labo of de substraten geschikt zijn voor kieming en remming van algengroei. Bij Inagro en in Zwaagdijk schalen we de tests op met de meest gunstige substraten.  

Voor meer info contacteer An Decombel via an.decombel@inagro.be  of 051 27 32 79.  
 
Banner_liggend.jpg

 

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten